28 Ianuarie

28 Ianuarie

Geneza 2:18-25

Geneza 2:22: ,,Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om.”

Dumnezeu l-a creat pe Adam să poarte responsabilităţile şi să-şi exerseze autoritatea pe pământ. El a dat nume tuturor animalelor. De ce a adus Dumnezeu animalele înaintea lui Adam ca el să le dea nume? Ca Adam să se bucure? Să se implice şi să-şi asume responsabilităţi? Să înveţe să aibă grijă de ele? Să vadă diferenţa mare care există între animale şi om?

Nici un animal nu a răspuns la marea lui nevoie de tovărăşie. Dumnezeu intenţiona să-i dea tot ce-i doreşte inima. În acelaşi timp, Dumnezeu pregătea un loc pentru femeie, ca ea să primească dragoste şi îngrijire de la Adam. Adam şi Eva au avut nevoie unul de altul ca să împlinească scopul lui Dumnezeu de a stăpâni pământul. Ei au aparţinut aceluiaşi trup. Au aparţinut unul altuia. Femeia a fost luată din bărbat.

Dumnezeu le-a interzis să mănânce din pomul cunoştinţei binelui şi răului. Ei au fost chemaţi să recunoască dependenţa lor de Dumnezeu şi să experimenteze viaţa, urmând instrucţiunile Creatorului.

Mai târziu, Moise spune poporului Israel în Deuteronom 30:19-20: ,,Iau azi cerul şi pământul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta, iubind pe Domnul, Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui şi lipindu-te de El: căci de aceasta atârnă viaţa ta şi lungimea zilelor tale şi numai aşa vei putea locui în ţara pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor tăi, lui Avraam, Isaac şi Iacov”.

Cât Îl onorează relaţiile tale pe Domnul? Cât Îl reflectă relaţiile tale pe Domnul? Ce spun alegerile tale despre relaţia ta cu Domnul? Eşti însingurată, în nesiguranţă sau frustrată? Te îndoieşti de relaţia ta cu Dumnezeu? Ai pierdut ocazia de a recunoaşte că Dumnezeu te-a creat ca să ai o relaţie specială cu El? Te vei ruga să ţi Se descopere pe măsură ce citeşti cartea Geneza? Te vei încrede în El că o să-ţi poarte de grijă? Alege viaţa ca să trăieşti tu şi casa ta, iubindu-L pe Domnul!

Cât de mulţumită eşti cu ceea ce ţi-a dat Domnul? Cât de mulţumită eşti cu ceea ce faci acum? Este mult stres, presiune sau plictiseală în viaţa ta? Sau creşti din punct de vedere intelectual şi spiritual prin ceea ce faci, pentru că tu conştientizezi că eşti în prezenţa Creatorului tău tot timpul şi vrei să reflectezi imaginea Lui prin felul în care gândeşti, vorbeşti, acţionezi? Este diferită munca ta dacă ai această motivaţie?

Dacă eşti căsătorită, cum demonstrează căsătoria ta scopul pentru care Dumnezeu i-a creat pe Adam şi pe Eva? Care este lucrarea lui Dumnezeu în căsătoria ta? Cum te schimbă Dumnezeu pe tine prin partenerul de viaţă pe care ţi l-a dat? Cum birui dificultăţile vieţii? Te vei ruga în fiecare zi pentru căsătoria ta? Vei crede că El va pune încredere şi dragoste în casa ta? Faci lucrarea pe care ţi-a dat-o Domnul în familia ta (Efeseni 2:10)? Alegerea ta de a sta aproape de Dumnezeu, prin credinţă, te va ajuta să fii productivă şi plină de bucurie.

Fii mulţumită pentru că eşti femeie şi stai aproape de Domnul!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s