29 Ianuarie

29 Ianuarie

Geneza 3:1-6

Geneza 3:1: ,,Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: „Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină”?”

De ce este lumea noastră aşa cum este? Care este originea răului? De ce se strică lucrurile? De ce se învechesc toate? Oare de ce fiecare om îmbătrâneşte? Oare de ce se întâmplă atâtea catastrofe în natură (furtuni, potop de ape, cutremure, inundaţii etc.)? De ce este aşa de multă corupţie în lume? De ce există ura, răul, minciuna, invidia, lăcomia, idolatria, neînţelegerea etc.? Cum am ajuns aici? Ce s-a întâmplat cu creaţia lui Dumnezeu?

Găsim răspunsul la aceste întrebări în capitolul 3 din Geneza: şarpele. Cine este şarpele care a adus, aduce şi va mai aduce dezastru pe pământ? Şarpele este diavolul! Cum îl descrie Biblia pe diavolul?

În Matei 13:19; 25; 39, citim: ,,Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăţie şi nu-l înţelege, vine cel rău şi răpeşte ce a fost semănat în inima lui. Acesta este sămânţa căzută lângă drum. Dar, pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină între grâu şi a plecat. Vrăjmaşul, care a semănat-o, este diavolul; secerişul, este sfârşitul veacului; secerătorii, sunt îngerii.” Diavolul este cel ce răpeşte ceea ce este bun. Este vrăjmaşul omului. El fură inima omului.

În Ioan 8:44, scrie: ,,Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.” Diavolul este un mincinos, este tatăl minciunii.

Iată mai jos alte versete care întăresc cele spuse mai sus:

Ioan 12:31: ,,Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară.” Diavolul este stăpânitorul aceste lumi decăzute.

Ioan 14:30: ,,Nu voi mai vorbi mult cu voi; căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine.”

Ioan 16:11: ,,În ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat.” Diavolul este stăpânitorul acestei lumi decăzute. A fost judecat de Dumnezeu şi pedepsit.

2 Corinteni 4:4: ,,…a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.” Diavolul este cel care orbeşte oamenii pentru ca ei să nu vadă binele.

Efeseni 2:2: ,,…în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării.” Diavolul trasează un drum care duce la dezastru pentru cei ce nu ascultă de Dumnezeu.

Doamne, Îţi mulţumesc că Tu mă ajuţi să mă feresc de rău, de minciună, de necredinţă, de orbire spirituală şi de orice drum care duce la dezastru. 

Doamne, Îți mulţumesc pentru că Tu mă păzeşti de cel rău!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s