15 Februarie

15 Februarie

Geneza 4:25-26 : ,,Adam s-a împreunat iarăşi cu nevastă-sa; ea a născut un fiu şi i-a pus numele Set „căci” a zis ea „Dumnezeu mi-a dat o altă sămânţă în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain.” Lui Set i s-a născut şi lui un fiu şi i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme Numele Domnului.”

Ce practică a început odată cu naşterea lui Enos? Oamenii au început să cheme Numele Domnului. Ce obiceiuri ar trebui să dezvolţi în familia ta sau în anturajul tău, ca să îi influenţezi pe alţii în bine, pentru ca şi ei să asculte de Dumnezeu şi să I se închine? Să te bucuri? Să fii mulţumită şi mulţumitoare? Să te rogi pentru alţii şi împreună cu ei? Să mărturiseşti Adevărul? Să trăieşti ceea ce spui?

Cum cheamă Numele Domnului psalmistul, în Psalmul 34? ,,Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.  Să mi se laude sufletul în Domnul! Să asculte cei nenorociţi şi să se bucure.  Înălţaţi pe Domnul, împreună cu mine. Să lăudăm cu toţii Numele Lui! Eu am căutat pe Domnul şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie şi nu ţi se umple faţa de ruşine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude, şi-l scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El, şi-i scapă din primejdie. Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El! Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El! Puii de leu duc lipsă şi li-i foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de nici un bine. Veniţi, fiilor şi ascultaţi-mă, căci vă voi învăţa frica Domnului. Cine este omul, care doreşte viaţa şi vrea să aibă parte de zile fericite? Fereşte-ţi limba de rău şi buzele de cuvinte înşelătoare! Depărtează-te de rău şi fă binele; caută pacea şi aleargă după ea! Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană şi urechile Lui iau aminte la strigătele lor. Domnul Îşi întoarce faţa împotriva celor răi, ca să le şteargă pomenirea de pe pământ. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude, şi-i scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Toate oasele i le păzeşte, ca nici unul din ele să nu i se sfărâme. Pe cel rău îl omoară nenorocirea, dar vrăjmaşii celui fără prihană sunt pedepsiţi. Domnul scapă sufletul robilor Săi şi nici unul din cei ce se încred în El, nu este osândit.” Ce face Domnul atunci când noi chemăm Numele Lui, conform acestui psalm? Ce anume ai alege ca fiind lucrul cel mai important pentru tine în acest psalm şi de ce?

Cheamă Numele Domnului în fiecare zi!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s