13 Februarie

13 Februarie

Geneza 4:17-26

Geneza 4:25 : ,,Adam s-a împreunat iarăşi cu nevastă-sa; ea a născut un fiu şi i-a pus numele Set „căci” a zis ea „Dumnezeu mi-a dat o altă sămânţă în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain”.”

De unde crezi că şi-a găsit Cain nevastă? Ce ştii despre descendenţii lui? Au zidit oraşe şi cetăţi? Au crescut animale? Au inventat tot felul de lucruri şi instrumente? Au fost muzicieni vestiţi? Arta s-a dezvoltat în mijlocul lor.

L-au cunoscut urmaşii lui Cain pe Dumnezeu? S-au lăudat cu poligamia şi cu crima? Urmaşii lui Cain au fost oameni lumeşti, neevlavioşi. Oare de ce urmaşii lui Cain nu L-au iubit pe Dumnezeu? Cum se aseamănă civilizaţia din vremea lui Cain cu civilizaţia noastră? Suntem foarte ocupaţi cu tot felul de lucruri şi nu avem timp pentru Dumnezeu. Societatea noastră este plină de tot felul de lucruri, dar Dumnezeu lipseşte din ea. Cain a eşuat în transmiterea adevărului reprezentat de Dumnezeu către noua generaţie. El a propagat felul lui de viaţă. O viaţă trăită fără Dumnezeu, transmite noii generaţii o viaţă trăită în păcat.

Familiile noastre au o mare influenţă asupra noastră. Familia propagă un tipar al păcatului. Familia transmite obiceiuri bune sau rele. De câte ori ai semănat mânie şi amărăciune în familia ta? De câte ori ai văzut acelaşi tipar repetându-se în mai multe generaţii (mânie, amărăciune, obezitate, beţie, minciună, lăcomie, mândrie, vorbire de rău, iuţime, necredinţă, neiertare, răutate, certuri, aventuri extraconjugale etc.)?

Cum Îl necinsteşte pe Dumnezeu generaţia noastră? Se laudă oamenii cu ceea ce este rău? Încotro este îndreptată atenţia noastră? Câtă atenţie dăm valorilor lui Dumnezeu? Realizările noastre, fără credinţă, nu au o valoare veşnică. Ce ai făcut săptămâna aceasta care seamănă mai mult cu faptele lui Abel decât cu faptele lui Cain? Vei mulţumi Domnului pentru cei credincioşi din familia ta? Cum te vei bucura şi cum vei mulţumi celor din jurul tău care trăiesc o viaţă de credinţă?

Dumnezeu primeşte ascultarea şi respinge rebeliunea. Cunoşti singura Cale de apropiere de Domnul? Care alte căi sunt folosite de oameni ca să se apropie de Domnul? Ce vei face în săptămâna aceasta ca să te apropii de Domnul aşa cum cere El? Încă mai avem speranţă. Păcatul poate fi oprit în generaţia noastră prin puterea lui Dumnezeu. Să identificăm păcatul. Ce păcat trece neobservat din generaţie în generaţie în familia noastră? Să ne rugăm Domnului ca El să ne descopere. Să cerem putere ca să părăsim păcatul. Să cerem direcţii clare pentru a putea face fapte şi acţiuni noi. Viaţa lui Cain s-a sfârşit în dezastru. Ce schimbări vei face ca să nu ajungi pe calea lui Cain?

Doamne, mă întorc spre Tine ca să mă împuterniceşti să lupt împotriva păcatului. Vin sub autoritatea Ta. Mă pocăiesc  şi cer iertare pentru familia mea. Nu vrem să dăm mai departe o altă cale decât Calea Ta. Vrem să transmitem valorile Tale celor ce vin după noi. Binecuvântează generaţia noastră şi dă-ne har ca să ne pocăim, să ne întoarcem cu toată inima spre Tine şi să Te urmăm! 

Credinţa şi ascultarea ta faţă de Dumnezeu au o valoare veşnică!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s