Cîteva lecții despre simplificare (după Postul lui Daniel)

Marius Cruceru

Duminică m-am ocupat de Simplificare – disciplina spirituală centrală, aflată în mijlocul Menorah, este o disciplină balama, care leagă disciplinele ipostatice, ale lăuntrului, de cele extatice, ale comunității și exteriorului.

Această lingură, pe care încă o avem în casă, reprezintă prima noastră proprietate comunăAceastă lingură, pe care încă o avem în casă, reprezintă prima noastră proprietate comună

Disciplina simplificării ne ajută să operăm ultimele ajustări în privința sinelui pentru a trece spre ceilalți prin supunere, slujire și sărbătorire.

Iată cîteva gînduri după această perioadă!

1. MORI!. Mori în fiecare zi! NU AVEM TIMP! Ni se pare că avem timp. Modalitatea corectă în care ar trebui să ne numărăm bine zilele este 1, 1, 1, niciodată trecînd la 2. După moartea unor prieteni dragi, unii mai tineri decît mine, mă întreb zilnic: oare nu este aceasta ultima zi, ultimul ceas? Inspirat de Jonathan Edwards mă întreb: dacă aceasta ar fi ultima oră din viața mea, mi-ar fi rușine că o…

View original post 1,317 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s