23 Februarie

23 Februarie

Geneza 5:21-24: ,,La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala. După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice. Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani.  Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut,  pentru că l-a luat Dumnezeu.”

Dacă Enoh a umblat cu Dumnezeu şi eu pot umbla cu Dumnezeu. Orice om poate să aleagă să umble în credinţă şi să asculte de Dumnezeu. Dacă Enoh a trăit o viaţă curată într-o lume murdată şi eu pot să trăiesc o viaţă curată într-o lume murdară. Orice om poate să aleagă să trăiască în sfinţenie!

Cum a demonstrat Enoh credinţa lui în Dumnezeu? Prin fapte!

În Evrei 11:5-6, ni se spune: ,,Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Şi fără credinţă este cu neputinţă să-I fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.”

Enoh a fost plăcut lui Dumnezeu, L-a căutat pe Dumnezeu, a trăit prin credinţă, a profeţit despre judecata Domnului. A murit el? Nu! Dacă Ehoh nu a murit, ci a fost răpit la cer, cum ilustrează acest eveniment ceea ce se va întâmpla la venirea Domnului? Crezi că putem fi răpiţi la cer?

În Iuda 1:14-15, citim: ,,Şi pentru ei a prorocit Enoh, al şaptelea patriarh de la Adam, când a zis: „Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor şi să încredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi, de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit şi de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui aceşti păcătoşi nelegiuiţi.” Cum sunt faptele şi vorbele tale?

Nu toţi credincioşii vor muri; cei care vor fi în viaţă la venirea Domnului, vor fi răpiţi.

Iată ce citim în 1 Corinteni 15:51-57: ,,Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii şi noi vom fi schimbaţi. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă. Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?” Boldul morţii este păcatul; şi puterea păcatului este Legea. Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru, Isus Hristos!”

În 1 Tesaloniceni 4:16, ni se spune: ,,Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiaţi-vă, deci, unii pe alţii cu aceste cuvinte.”

Care ar fi câteva lucruri minunate pe care un credincios le aşteaptă odată cu revenirea Domnului Isus? Faptul că vom trăi pururea cu Domnul Isus şi nu vom mai experimenta moartea în familiile noastre, nici durerea, este o mare mângâiere pentru mine. Aştepţi să auzi sunetul trâmbiţei sau glasul unui arhanghel? Aştepţi să fii pentru totdeauna cu Domnul? Aştepţi să vezi victoria Domnului Isus? Domnul Isus se va întoarce la cei care sunt ai Lui! Cum poţi să fii gata ca să trăieşti cu Domnul pentru totdeauna?

Bucură-te pentru că ai un viitor minunat împreună cu Domnul Isus!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s