26 Februarie

26 Februarie

Geneza 5:28-32 : ,,La vârsta de o sută optzeci şi doi de ani, Lameh a născut un fiu. El i-a pus numele Noe, zicând: „Acesta ne va mângâia pentru osteneala şi truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul.” După naşterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci şi cinci de ani; şi a născut fii şi fiice. Toate zilele lui Lameh au fost de şapte sute şaptezeci şi şapte de ani; apoi a murit. Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham şi Iafet.”

Noe este cel de-al treilea om al lui Dumnezeu, descendent din Set. Numele lui înseamnă ,,odihnă” şi ,,mângâiere”. Pe vremea când el a construit corabia, familia lui era singura familie care avea adevărata credinţă în Dumnezeu. Nu-i de mirare că părinţii lui aveau nevoie de mângâierea promisiunii lui Dumnezeu în ceea ce priveşte viitorul şi pământul cel nou. Cultura în care a trăit Noe, era ignorantă şi indiferentă faţă de valorile lui Dumnezeu. Câteodată, şi noi trăim într-un mediu ignorant şi indiferent faţă de valorile lui Dumnezeu. Poate că în jurul nostru este singurătate şi durere. Dumnezeu ne-a trimis pe Fiul Lui pentru ca El să locuiască cu noi, în noi, prin Duhul Sfânt (Ioan 15:16-17), pentru ca El să ne mângâie în toate situaţiile. Mângâierea Lui este aşa de mare încât poate să curgă din noi şi spre alţii, care au nevoie de ea (2 Corinteni 1:3-5). Primeşti mângâierea Duhului Sfânt sau o refuzi? Se vede că experimentezi această mângâiere în viaţa ta? Cine are nevoie de mângâierea ta?

Dumnezeu cunoaşte anii vieţii noastre, indiferent dacă ei sunt mulţi sau puţini. El ştie dacă trăim o viaţă de calitate, dacă umblăm în credinţă şi în ascultare faţă de El. Cum vei începe ziua de mâine? Cu Dumnezeu în gândul tău, în vorba ta, în acţiunile tale? Te vei încrede în Dumnezeu pas cu pas şi vei rămâne în voia Lui?

Dumnezeu a stabilit toate vremurile şi a hotărât timpurile în care vor trăi toţi oamenii. Vieţile lui Set, Enos, Enoh şi Noe sunt ca o taină pentru noi, dar Dumnezeu i-a cunoscut pe aceşti oameni şi i-a iubit. I-a făcut oameni importanţi în vremea lor şi pentru totdeauna. În ce măsură vieţile lor te-au provocat ca să trăieşti o viaţă de credinţă, în ciuda circumstanţelor şi a culturii în care trăieşti? Dumnezeu este aproape de noi pe măsură ce depindem de El şi Îl credem.

Doamne, Îți mulţumesc pentru odihna şi mângâierea pe care mi-o dai zilnic. Îți mulţumesc pentru că Tu binecuvântezi familia mea şi pentru că ne ajuţi să ne păstrăm credinţa curată şi vie, chiar dacă trăim într-o lume ignorantă şi indiferentă faţă de valorile Tale. Fie ca mângâierile Tale să curgă din noi spre alţii care au nevoie să Te cunoască! Îți mulţumim pentru că Tu ne întăreşti paşii noştri de pribegi pe pământ. Tu ne vei ajuta să începem fiecare zi cu credinţă şi să trăim în credinţă!

Fie ca mângâierea Domnului să fie peste tine astăzi!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s