2 Martie

2 Martie

Geneza 6:8-7:24

Geneza 6:8: ,,Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului.”

Geneza 7:1: ,,Domnul i-a zis lui Noe: „Intră în corabie, tu şi toată casa ta; căci te-am văzut fără prihană înaintea Mea în neamul acesta de oameni”.”

Noe a găsit favoare în faţa lui Dumnezeu pentru că a crezut în El (Evrei 11:7). Vrei să fii plăcută înaintea lui Dumnezeu? Ţi-ai pus încrederea în Dumnezeu? Ai o credinţă care este socotită de Dumnezeu ca neprihănire? Noe a fost socotit  neprihănit pentru că a crezut în Dumnezeu şi pentru că L-a ascultat.

A fi drept” nu înseamnă „a nu avea păcat”. „A fi drept” înseamnă a fi integru, neschimbător, nepoluat cu întunericul lumii – lumină în întuneric. Este viaţa ta dreaptă? Trăieşti drept într-o lume strâmbă? Eşti lumină în întunericul lumii? Te străduieşti ca să stai lângă Domnul în fiecare zi? Păşeşti alături de Domnul prin credinţă?

Domnul l-a protejat pe Noe şi l-a salvat prin intermediul corabiei pe care el a construit-o la porunca Domnului. Crezi că Noe şi-a imaginat că cerinţa Domnului (să construiască o corabie când oamenii nu mai văzuseră  ploaie) este ridicolă, o nebunie? Crezi că s-a gândit să nu asculte?

Ţi se pare că uneori cerinţele lui Dumnezeu nu au nici un sens? Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu îţi cere să faci lucruri care nu sunt normale din punct de vedere omenesc? Ce îţi cere Dumnezeu chiar acum să faci şi tu crezi că este o nebunie? Cum Îi răspunzi lui Dumnezeu? Vrei logică sau credinţă? Vrei să ai o minte omenească  sau vrei să umbli prin credinţă, alături de Dumnezeul tău?

Imaginează-ţi că Noe a avut doar vocea lui Dumnezeu (nu avea Biblia, nu avea dovezi, nu avea nici o garanţie etc.) şi timp de o sută douăzeci de ani a lucrat la acest proiect (sub privirile batjocoritorilor) fără să se oprească. Noe a făcut tot ceea ce Dumnezeu i-a poruncit. A respectat instrucţiunile Domnului întru totul, deşi nu a avut nici o dovadă, nici o garanţie, nici un contract scris, ci numai promisiunea lui Dumnezeu. Dacă ai avea numai Cuvântul lui Dumnezeu, ai asculta de El?

Dacă nu ai avea o biserică, fraţi, informaţii electronice etc., cum ar arăta credinţa ta? Dumnezeu a aşteptat o sută douăzeci de ani pentru ca oamenii din generaţia lui Noe să se pocăiască, dar ei nu au vrut; aşa că, Dumnezeu a fost nevoit să pedepsească răul. Nimeni nu a scăpat cu viaţă din potop, în afară de cei opt oameni din corabie. Dumnezeu îi va salva întotdeauna pe cei credincioşi! Dumnezeu are întotdeauna o cale de scăpare pentru cei credincioşi!

Corabia reprezintă o imagine a salvării prin Domnul Isus Hristos. Cine nu vrea să urce în corabie, va muri cu siguranţă. Ai primit salvarea prin credinţa în Domnul Isus? Dacă nu ai primit-o, ce te reţine de nu poţi să faci pasul credinţei? Domnul Isus va veni să judece lumea pentru răutatea ei. Unde vei fi tu: între cei credincioşi sau între cei necredincioşi? Unde îţi vei petrece veşnicia? Nu amâna, întoarce-te astăzi; crede cu toată inima ta, tu şi toată casa ta!

Dumnezeu este corabia ta de salvare!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s