4 Martie

4 Martie

Geneza 6:7-7:24

Geneza 6:8: ,,Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului.”

Geneza 7:1: ,,Domnul i-a zis lui Noe: „Intră în corabie, tu şi toată casa ta; căci te-am văzut fără prihană înaintea Mea în neamul acesta de oameni”.”

De ce era Noe diferit de ceilalţi oameni? Noe era un om drept, un om fără vină înaintea celor din jurul lui şi umbla cu Dumnezeu. Noe avea o relaţie specială cu Domnul.  Cum poţi să fii diferită de cei din jurul tău? Şi tu poţi să ai o relaţie specială cu Domnul! Îţi ţii ochii deschişi pentru a-L vedea pe Dumnezeu sau te uiţi la alte lucruri? Te încrezi în Dumnezeu în toate vremurile? Îl asculţi pe Dumnezeu?

Dumnezeu i-a dat lui Noe instrucţiuni foarte clare în ceea ce priveşte construcţia corăbiei (Geneza 6:15 : ,,Iată cum s-o faci: …”).  Noe L-a ascultat pe Dumnezeu şi a făcut întocmai cum i-a zis El. Cunoşti instrucţiunile lui Dumnezeu pentru viaţa ta? Cunoşti voia Domnului pentru viaţa ta? Cunoşti Cuvântul Lui? Îl asculţi pe Dumnezeu atunci când El îţi dă instrucţiuni cu privire la viaţa ta?

Dumnezeu l-a avertizat pe Noe că va veni potopul (Geneza 6:17: ,,Şi, iată că Eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească orice făptură de sub cer, care are suflare de viaţă; tot ce este pe pământ va pieri.”). Noe L-a crezut pe Dumnezeu, a fost sigur că El va face ceea ce a spus. Crezi că va veni o zi a judecăţii? Cunoşti avertismentele lui Dumnezeu cu privire la ziua judecăţii? Crezi că El va face ceea ce scrie în Scripturi că va face?

Dumnezeu i-a promis lui Noe un nou legământ (Geneza 6:18: ,,Dar cu tine fac un legământ…”). Noe s-a încrezut în promisiunea lui Dumnezeu. Cunoşti promisiunile minunate ale Domnului faţă de toţi cei care-L ascultă? Te încrezi în promisiunile Lui chiar şi în vremuri grele?

Evrei 11:7: ,,Prin credinţă Noe, când a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, şi, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-şi scape casa; prin ea, el a osândit lumea şi a ajuns moştenitor al neprihănirii care se capătă prin credinţă.”

Dumnezeu a pregătit o singură Cale pentru mântuirea tuturor celor care cred: credinţa în Domnul Isus Hristos. Şi astăzi, ca şi pe vremea lui Noe, prin credinţă, mulţi îşi scapă viaţa, osândesc lumea şi ajung moştenitori ai neprihănirii.

Bucură-te de instrucţiunile şi de promisiunile Domnului, scrise în Cartea Lui!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s