7 Martie

7 Martie

Geneza 6:7-7:24

Geneza 6:8: ,,Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului.”

Geneza 7:1: ,,Domnul i-a zis lui Noe: „Intră în corabie, tu şi toată casa ta; căci te-am văzut fără prihană înaintea Mea în neamul acesta de oameni”.”

Credinţa trebuie dovedită prin fapte. Cum şi-a dovedit Noe credinţa? Cum îţi dovedeşti tu în mod practic credinţa? Noe şi-a dovedit credinţa prin ascultarea lui faţă de Dumnezeu în fiecare zi. Cu multă răbdare, a construit corabia, conform instrucţiunilor lui Dumnezeu. El nu s-a lăsat descurajat de batjocoritorii care nu credeau şi nu ascultau avertizările lui Dumnezeu. Noe le-a vorbit despre calea Domnului (2 Petru 2:5). Ei nu au crezut că va veni ploaia,  pentru că încă nu fusese ploaie pe pământ (Geneza 2:5-6). Oare li s-a părut absurd să cadă apă din cer? Oare li s-a părut anormal să se pregătească pentru un asemenea eveniment? Nu au crezut Cuvântul lui Dumnezeu. Te încrezi astăzi în Cuvântul lui Dumnezeu? Ce situaţii înfrunţi? Te încurajează şi te întăreşte exemplul lui Noe?

Pe măsură ce Noe L-a crezut pe Dumnezeu, a fost întărit pentru a duce până la capăt lucrarea încredinţată lui. A construit o corabie minunată, de mărimea celor moderne din zilele noastre. Prin credinţă, s-a urcat în corabie împreună cu toată casa lui şi a fost salvat. Domnul ştie cum să îi izbăvească pe oamenii neprihăniţi din încercări şi cum să-i păstreze curaţi până în ziua judecăţii (2 Petru 2:9). Cum practici credinţa ta? Cum experimentezi marea dragoste a lui Dumnezeu faţă de tine? Ce tipare lumeşti din jurul tău le birui prin puterea lui Dumnezeu?

Biblia ne spune în mod repetat că cei ce se încred cu adevărat în Dumnezeu şi trăiesc după promisiunile Lui, nu vor fi daţi de ruşine. Niciodată nu vor fi abandonaţi, în ciuda căderilor, a greşelilor şi a păcatelor. Oamenii îi resping pe cei credincioşi, dar va veni ziua când credinţa lor va fi răsplătită. Ziua judecăţii va dovedi acest lucru (Evrei 9:27). Cei ce cred, nu vor pieri, ci vor avea viaţă veşnică (Ioan 3:16). Cei ce-L resping pe Fiul, rămân sub mânia lui Dumnezeu (Ioan 3:36).

După o sută douăzeci de ani, de-a lungul cărora au fost chemaţi la pocăinţă, locuitorii pământului de pe vremea lui Noe nu s-au pocăit de păcatele lor şi nu au crezut nimic – apoi, a venit potopul (Matei 24:37-39). Şi astăzi, oamenii sunt foarte ocupaţi cu lucrurile vieţii, sunt indiferenţi faţă de Dumnezeu şi faţă de cerinţele Lui. Şi astăzi sunt batjocoritori care spun: ,,totul este la fel de la începutul creaţiei…” (2 Petru 3:4).

La şapte zile după ce Dumnezeu a închis uşa corăbiei lui Noe, au început ploile şi a venit potopul. Tot ce spune Dumnezeu se va împlini. Evenimentul potopului este o istorie veche, adevărată, şi Dumnezeu a revelat motivul pedepsei: oamenii au refuzat să Îl recunoască şi să Îl slujească pe Dumnezeu. Comparaţia dintre stabilitatea, durabilitatea Cuvântului lui Dumnezeu şi fragilitatea lumii văzute, este bine observată în întreaga Biblie. Numai oamenii asemenea lui Noe, care trăiesc după Cuvântul Domnului, au viaţă veşnică.

Domnul să te păstreze curată şi neprihănită până în ziua judecăţii!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s