15 Martie

15 Martie

Geneza 8:20-22: ,,Noe a zidit un altar Domnului; a luat din toate dobitoacele curate şi din toate păsările curate şi a adus arderi de tot pe altar. Domnul a mirosit un miros plăcut; şi Domnul a zis în inima Lui: „Nu voi mai blestema pământul, din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinereţea lui; şi nu voi mai lovi tot ce este viu, cum am făcut. Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul şi seceratul, frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea”!”

Ploaia s-a oprit. Apele s-au retras. Barca a stat pe loc. Noe a coborât pe pământ împreună cu familia lui. După o perioadă îndelungată,  pământul a început să rodească din nou. Lumea veche s-a dus. Iată un nou început pentru umanitate, deşi natura veche şi păcătoasă a omului a rămas aceeaşi.

Dumnezeu îi poruncise lui Noe să aibă animale curate în barcă, animale necesare pentru jertfe. Cred că Noe şi familia lui I-au mulţumit lui Dumnezeu pentru protecţie în timpul potopului. Orice jertfă presupune mulţumire şi mărturisire, o dăruire de sine totală pentru Dumnezeu. Orice jertfă arată spre Jertfa Domnului Isus. Noe şi familia lui au văzut că păcatul aduce moarte. Au văzut judecata lui Dumnezeu asupra omenirii din vremea lor. Neascultarea de Dumnezeu este o moarte spirituală care, în cele din urmă, duce şi la moartea fizică. Toate păcatele duc la moarte. Pe vremea lui Moise, Dumnezeu a dat legi cu privire la jertfele care trebuiau aduse.  Dumnezeu a acceptat moartea unui animal ca substitut pentru moartea pe care o merita omul vinovat. Deşi nici o jertfă de animale nu înlătură total păcatul, totuşi, Dumnezeu a folosit această metodă pentru ca omenirea să înţeleagă mai bine Jertfa Domnului Isus. Noi nu mai aducem astăzi animale ca jertfă, pentru că Domnul Isus a murit în locul nostru ca să plătească preţul pentru păcatul omenirii; şi cine crede în El şi îşi cere iertare, primeşte mântuirea şi iertarea păcatelor. Domnul Isus este Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cât de reală este Jertfa Domnului Isus pentru tine? Poţi să spui că păcatele tale au fost înlăturate atunci când Domnul Isus a murit pe cruce? Moartea Domnului Isus ne dă o viaţă nouă; tocmai de aceea, ne oferim în fiecare zi pe noi înşine Lui, ca o jertfă vie, sfântă şi plăcută Lui.

Legământul cu Dumnezeu ne dă un nou început. Ai făcut tu un legământ cu Domnul? Cum păstrezi legământul făcut? Ce jertfe Îi aduci tu lui Dumnezeu?

A aduce o jertfă dintr-o inimă curată este o plăcere înaintea lui Dumnezeu. Ce poţi să aduci înaintea lui Dumnezeu astăzi?

Doamne, vin la Tine în fiecare dimineaţă şi Îţi mulţumesc pentru un nou început cu Tine. Vreau ca trăirea mea să fie plăcută înaintea Ta. Nu mă lăsa să neglijez acest obicei bun şi binecuvântează familia mea la timpul de închinare, ca toţi să-Ţi aducem o închinare în Duh şi Adevăr, plăcută înaintea Ta.

Închinarea în Duh şi Adevăr aduce putere şi transformare în viaţa ta!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s