18 Martie

18 Martie

Geneza 9:18-29

Geneza 9:26: ,,El (Noe) a mai zis: „Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Sem şi Canaan să fie robul lui!”

Noe a plantat o vie, a făcut vin din strugurii ei şi s-a îmbătat. Care este atitudinea fiilor lui faţă de lipsa de control a lui Noe, tatăl lor? Ham a râs şi a publicat păcatul tatălui său, dar Sem şi Iafet au păstrat respect faţă de tatăl lor şi au căutat să rezolve problema.

În Proverbe 10:12, citim: ,,Ura stârneşte certuri, dar dragostea acopere toate greşelile.” În ce fel descrie acest verset atitudinea lui Sem şi Iafet?

Proverbe 6:16-19, ne atenţionează: ,,Şase lucruri urăşte Domnul şi chiar şapte Îi sunt urâte: ochii trufaşi, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos, care spune minciuni şi cel ce stârneşte certuri între fraţi.”

Iar în Proverbe 17:9, găsim: ,,Cine acopere o greşeală, caută dragostea, dar cine o pomeneşte mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni.” Cum se aplică aceste texte din cartea Proverbe la viaţa ta? Cum te păzeşti? Ai grijă ce  vorbeşti despre alţii? Te fereşti de ceartă? Poţi să păstrezi un secret sau publici greşelile altora? Cauţi dragostea?

Doamne, ajută-mă să-mi cercetez vorbele şi acţiunile mele, căci  vreau ca ele să-şi aibă rădăcina în dragoste. Îmi doresc să am compasiune faţă de alţii, fără să mă gândesc să fac glume pe socoteala lor. Vreau să-mi păzesc gura ca să nu rănesc pe nimeni.           

Care a fost păcatul lui Noe? Lipsă de stăpânire de sine? Chiar şi cei mai devotaţi credincioşi pot să păcătuiască? Cine este imun la păcat? Cel mai dificil moment din viaţă este momentul de după o victorie, pentru că atunci nu suntem atenţi la ispita celui rău.

Întotdeauna vom plăti un preţ pentru păcatul nostru. Cine profită pe seama altora, face un păcat. Ham a profitat de situaţia în care s-a găsit tatăl lui şi a căutat să-l facă de ruşine.

Felul în care oamenii răspund faţă de păcatul altora arată caracterul lor. Ham putea să-l acopere pe tatăl lui ca să nu i se vadă goliciunea. Biblia ne spune că cine acoperă o greşeală, caută dragostea. Dar Ham s-a distrat pe seama tatălui său. Lipsit de respect, a publicat păcatul tatălui său. Pe de altă parte, fraţii lui au acoperit greşeala, păcatul, nebunia tatălui lor. Care este reacţia ta atunci când afli despre păcatele altora? Cauţi să le acoperi? Le transformi în cereri de rugăciuni publice, pentru ca şi alţii să cunoască ce s-a întâmplat? Cine pretinde că se roagă, publicând păcatele altora? Cine promovează bârfa? Cine este afectat de stricăciune morală şi nici nu ştie? Fiecare va primi o plată şi o răsplată pentru reacţiile faţă de alţii. 

Atitudinea ta contează, ea spune ceva despre caracterul tău!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s