19 Martie

19 Martie

Geneza 9:18-29

Geneza 9:26: ,,El (Noe) a mai zis: „Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Sem şi Canaan să fie robul lui”!”

Ham şi urmaşii lui au fost blestemaţi pentru că au ales fapta cea rea, iar fraţii lui Ham: Sem şi Iafet, au fost binecuvântaţi împreună cu urmaşii lor pentru că au ales fapta cea bună. Dumnezeu este profund interesat de alegerile morale şi spirituale pe care le face fiecare individ.

Urmaşii lui Sem sunt Israeliţii. Din genealogia lui Sem S-a născut Domnul Isus. Neamurile sunt urmaşii lui Iafet şi ele vor depinde, din punct de vedere spiritual, de descendenţii lui Sem.

Urmaşii lui Ham sunt Canaaniţi, care au fost cuceriţi de urmaşii lui Sem. Urmaşii lui Ham sunt sclavii urmaşilor lui Sem şi ai urmaşilor lui Iafet. Urmaşii lui Ham au înmulţit răul, pe când urmaşii lui Sem şi ai lui Iafet au căutat restaurarea celor păcătoşi.

Dumnezeu nu ascunde nimic, ci include pe paginile Scripturilor binele şi răul pe care-l face omul. El ne arată binele şi răul pe care l-a făcut Noe. Cum de a putut Noe, cel drept, cel care umbla cu Dumnezeu, cel care a ales să umble în planul lui Dumnezeu de a reface viaţa pe pământ… cum de a putut să se îmbete? Ascunde Dumnezeu păcatele eroilor? Nu! Dumnezeu îi cheamă pe credincioşi să nu aleagă o  trăire în plăceri păcătoase, ci să placă Domnului. Noe nu a putut să vadă mai dinainte efectul păcatului său, dar el a adus consecinţele asupra generaţiilor care au venit. Ce îţi cere Dumnezeu să faci ca să îi protejezi pe cei care vin după tine? Ce consecinţe neintenţionate ar putea să aducă exemplul tău în viaţa generaţiilor care vor urma după tine?

Pe când Noe era inconştient în beţia lui, fiul lui, Ham, râdea de el. A încercat să-i atragă şi pe fraţii lui în această batjocură. Este interesant faptul că blestemul lui Noe este pronunţat asupra fiului lui Ham (nu ştim dacă şi Canaan, fiul lui Ham, a participat la distracţie sau dacă a urmat purtarea rea a tatălui său, Ham).

Cei doi fraţi ai lui Ham: Sem şi Iafet nu au luat parte la dezmăţ. Ei nu s-au bucurat de rău (1 Corinteni 13:6 – ”… dragostea nu se bucură de rău”). Pe cine iubeşti tu atât de mult, încăt să îl ajuţi să îşi restaureze viaţa, chiar dacă a căzut?

Unul dintre testele care arată adevăratul caracter al credinciosului este atitudinea lui faţă de cineva care a păcătuit. Ce alegeri faci tu chiar acum? Sunt ele plăcute Domnului? Care este reacţia ta atunci când alţii greşesc? Care este atitudinea ta atunci când alţii păcătuiesc? Cum îţi cercetezi atitudinea? Îţi place să publici păcatele altora? Cauţi în tăcere restaurarea unei persoane care a greşit? Dumnezeu îi binecuvântează pe cei care aleg să trăiască drept.

Atitudinea şi deciziile tale dovedesc calitatea caracterului tău!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s