21 Martie

21 Martie

Geneza 9:25-29: ,,Şi a zis: „Blestemat să fie Canaan! Să fie robul robilor fraţilor lui!” El a mai zis: „Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Sem şi Canaan să fie robul lui!  Dumnezeu să lărgească locurile stăpânite de Iafet, Iafet să locuiască în corturile lui Sem şi Canaan să fie robul lor!” Noe a trăit, după potop, trei sute cincizeci de ani.  Toate zilele lui Noe au fost de nouă sute cincizeci de ani; apoi a murit.”

Care este profeţia lui Noe despre fiii lui? Noe a avut trei fii: Sem, Ham şi Iafet. Noe a profeţit cum păcatul lui Ham va creşte în viaţa fiului său, Canaan şi în viaţa descendenţilor lui. Răul s-a dezlănţuit în viaţa celui de-al patrulea fiu al lui Ham (Canaan). Acelaşi lucru a continuat şi în vieţile urmaşilor lui, canaaniţii, care au fost cuceriţi de Iosua şi de descendenţii lui Set. Când Canaan a respins moralitatea şi închinarea înaintea singurului Dumnezeu adevărat, i-a plasat pe toţi cei care au venit după el pe calea dezastrului. Această profeţie a fost un blestem. Alegerile lui Ham au fost un dezastru pentru el şi pentru urmaşii lui. Când Dumnezeu a judecat Sodoma, Avraam a mijlocit pentru Sodoma pentru ca El să le dea har să se pocăiască, dar ei nu au vrut. Totuşi, harul lui Dumnezeu îi salvează pe cei care cred. Rahav, canaanita, a crezut şi Dumnezeu a făcut un legământ cu ea; de asemenea, ea a făcut parte chiar din linia genealogică a Domnului Isus (Iosua 2; 6:22-25;  Matei 1:5).

Contrastul dintre blestemul lui Canaan şi binecuvântarea lui Sem ne arată natura spirituală a profeţiei lui Noe. Când Noe spune: ,,Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeu lui Sem”, de fapt, el spune că Domnul este Dumnezeul lui Sem. Numele Sem înseamnă ,,el va trăi”. Binecuvântarea lui Sem este datorată faptului că el Îl cunoaşte pe Dumnezeu. Urmaşii lui, semiţii, puţini la număr, s-au bucurat de prezenţa lui Dumnezeu pe măsură ce au ascultat chemarea Lui (Deuteronom 32:9). Dumnezeu ne-a dat Cuvântul Lui, Biblia, prin urmaşii lui Sem, prin poporul Israel. Avraam a fost descendentul lui Sem şi prin Avraam a venit în lume Salvatorul nostru. Astfel, este clar de ce Noe a izbucnit în laudă când l-a binecuvântat pe Sem – el ştia că urmaşul lui, Domnul Isus, va binecuvânta toate naţiunile pământului (Geneza 12:3).

Doamne, vreau să fiu binecuvântată, de aceea, mă uit la viaţa mea, la faptele mele şi la atitudinile mele. Te rog să mă ierţi pentru ceea ce am făcut rău şi Te rog să-mi dai har şi putere pentru a mă îndepărta de rău şi pentru a face binele. Vreau să caut pacea. Fă-mă o binecuvântare pentru familia mea, pentru cei din jurul meu şi pentru cei care vin după mine.

Fii o binecuvântare pentru urmaşii tăi!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s