22 Martie

22 Martie

Geneza 9:25-29: ,,Şi a zis: „Blestemat să fie Canaan! Să fie robul robilor fraţilor lui!” El a mai zis: „Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Sem şi Canaan să fie robul lui! Dumnezeu să lărgească locurile stăpânite de Iafet, Iafet să locuiască în corturile lui Sem şi Canaan să fie robul lor!” Noe a trăit, după potop, trei sute cincizeci de ani.  Toate zilele lui Noe au fost de nouă sute cincizeci de ani; apoi a murit.”

Care este profeţia lui Noe despre fiii lui? Noe a avut trei fii: Sem, Ham şi Iafet. Noe a profeţit despre Iafet că va fi binecuvântat, numai că această binecuvântare depindea de legătura lui cu Sem. Creşterea lui Iafet este strâns legată de trăirea aproape de Sem. Să locuieşti împreună cu cineva înseamnă să împărtăşeşti cu persoana aceea binecuvântarea ta. Iafet trebuia să locuiască în  corturile lui Sem. Urmaşii lui Canaan, fiul lui Ham, L-au respins pe Dumnezeul lui Sem, dar urmaşii lui Iafet au ales să aibă acelaşi Dumnezeu ca şi Sem. Toţi cei care aleg prin credinţă să moştenească binecuvântările spirituale ale lui Sem sunt acceptaţi de Dumnezeu şi ajung să creadă în Mesia lui Israel. Toţi cei care cred, sunt locuitori ai Casei lui Dumnezeu (Efeseni 2:19-20). În Hristos, fiecare credincios cucereşte noi teritorii, experimentează noi binecuvântări de la Dumnezeu.

Eşti conştientă de faptul că ai intrat în legământ cu Dumnezeu, prin credinţa în Domnul Isus Hristos? Ţi-ai lăsat toate păcatele la crucea Lui sau le mai porţi pe umerii tăi? Ai siguranţa mântuirii tale? Când problemele vin în viaţa ta, vezi ,,curcubeul”, semnul Domnului, care spune că El nu te uită niciodată? Crezi promisiunile Lui (Isaia 43:1-2;  Matei 28:20; Ioan 14:1-3;  Evrei 13: 5-6;  Apocalipsa 22:3-4)?

Soarele este cel ce pătrunde cu lumina lui prin ploaie ca să coloreze curcubeul. Dumnezeu este Cel care dă frumuseţe vieţii de creştin pentru ca lumea să vadă acest lucru şi să se bucure. Oare tu vezi numai ploaia în circumstanţele vieţii tale? Nu lăsa să treacă suferinţa fără să înveţi ceva din ea! Domnul dă har şi triumf în situaţiile grele şi suferinţa stăluceşte prin puterea învierii Lui. Vrei să îţi propui să vezi prin suferinţă gloria lui Dumnezeu? Vrei să te uiţi la El în orice încercare? Ce exemplu de credinţă dai atunci când treci prin încercare? Cum te pregăteşti pentru ziua încercării? Eşti des neatentă la trăirea ta atunci când te afli în circumstanţe bune? Ce învaţă cei din jurul tău din exemplul tău? Ce obiceiuri au consecinţe de durată şi tu nici nu le bagi în seamă? Te-ai gândit că eşti responsabilă de exemplul pe care-l dai celor din jurul tău?

Pe Dumnezeu Îl interesează foarte mult alegerile noastre. Alegi să ai resentimente faţă de unii oameni? Ai judecăţi aspre faţă de cei care se complac în păcate sau faţă de cei care îi vorbesc de rău pe alţii? Cum te bucuri alături de cei binecuvântaţi care preţuiesc lucrurile spirituale şi caută să-L aibă pe Dumnezeu în inima lor, în gândirea lor, în acţiunile lor? Te rogi Domnului să te scape de resentimente, judecăţi şi prejudecăţi? Îţi spune Domnul să-ţi schimbi gândurile şi atitudinile? Ceri de la Domnul un nou început?

Doamne, Te rog ajută-mă să gândesc corect despre alţii şi să am atitudini după voia Ta, faţă de toţi oamenii. Fie gândurile, atitudinile şi vorbele mele plăcute înaintea Ta!

Fie inima ta curată şi cuvintele tale dătătoare de viaţă, putere şi bucurie!

Doamne, păzeşte-mă de resentimente, judecăţi şi prejudecăţi!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s