28 Martie

28 Martie

Geneza 11:1-4: ,,Tot pământul avea o singură limbă şi aceleaşi cuvinte. Pornind ei spre răsărit, au dat peste o câmpie în ţara Şinear; şi au descălecat acolo. Şi au zis unul către altul: „Haide să facem cărămizi şi să le ardem bine în foc.” Şi cărămida le-a ţinut loc de piatră, iar smoala le-a ţinut loc de var. Şi au mai zis: „Haide să ne zidim o cetate şi un turn al cărui vârf să atingă cerul şi să ne facem un nume, ca să nu fim împrăştiaţi pe toată faţa pământului.”

Aceşti oameni nu au vrut să asculte de porunca Domnului. Poţi să dai exemple care arată cum oamenii refuză şi astăzi să asculte de porunca lui Dumnezeu? Noi refuzăm să ascultăm porunca lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu nu este prioritatea numărul unu în vieţile noastre (Matei 6:33: ,,Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.”). Felul în care ne petrecem timpul, felul în care ne  cheltuim banii, felul în care ne raportăm la posesiunile noastre sau la idolii pe care îi admirăm etc., ne arată decizia noastră cu privire la oferta lui Dumnezeu. Oamenii fiecărei generaţii cred că după ei urmează potopul (dezlănţuirea răului).

Cunoşti poruncile Domnului? În Exod 20:1-17, sunt scrise cele zece porunci.

În Matei 22:37-40,  este  explicată esenţa celor zece porunci: ,,Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.” „Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Prorocii.”

Iată descrierea celor care nu ascultă de porunca Domnului: 2 Timotei 3:1-7: ,,Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia. Sunt printre ei unii, care se vâră prin case şi momesc pe femeile uşuratice, îngreuiate de păcate şi frământate de felurite pofte, care învaţă întotdeauna şi nu pot ajunge niciodată la deplina cunoştinţă a adevărului.” Cum te îndepărtezi de astfel de oameni? Fii un om care ascultă poruncile lui Dumnezeu!

Doamne, vreau să ascult de porunca Ta, căutând mai întâi şi mai mult Împărăţia şi neprihănirea Ta, voia Ta, legile şi poruncile Tale, faţa Ta, valorile Tale. Sfinţească-se Numele Tău în viaţa mea! Vie Împărăţia Ta! Facă-se voia Ta!

Lasă-L pe Dumnezeu să-ţi facă un nume!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s