29 Martie

29 Martie

Geneza 11:1-4: ,,Tot pământul avea o singură limbă şi aceleaşi cuvinte. Pornind ei spre răsărit, au dat peste o câmpie în ţara Şinear; şi au descălecat acolo. Şi au zis unul către altul: „Haide să facem cărămizi şi să le ardem bine în foc.” Şi cărămida le-a ţinut loc de piatră, iar smoala le-a ţinut loc de var. Şi au mai zis: „Haide să ne zidim o cetate şi un turn al cărui vârf să atingă cerul şi să ne facem un nume, ca să nu fim împrăştiaţi pe toată faţa pământului.”

Tânjeşte inima ta după afecţiune şi semnificaţie? Vrei ca viaţa ta să fie importantă prin slujirea ta faţă de Dumnezeu în casa ta, în familia ta?

Dumnezeu l-a creat pe om după chipul şi asemănarea Lui, ca apoi să i Se descopere în univers, în creaţie şi în Cuvântul Lui. Şi-a descoperit caracterul Lui în persoana Domnului Isus. Şi noi, credincioşii, vrem să influenţăm lumea din jurul nostru,  să descoperim  frumuseţea lui Hristos în caracterul nostru şi ne  străduim să-L lăsăm pe Hristos să trăiască în noi (Galateni 2:20). Dumnezeu ne cere să trăim în fiecare zi în acord cu scopul şi cu direcţiile Lui. Ești atentă la cerința lui Dumnezeu? Neatenţia duce la lipsa armoniei, la distrugere şi la judecata lui Dumnezeu. Cei care au ignorat porunca Domnului şi au început construcţia Turnului Babel au văzut că planurile şi eforturile lor au adus judecata lui Dumnezeu peste ei. De asemenea, judecata lui Dumnezeu este un semn al harului Său. De-a lungul istoriei, vedem cum oamenii se răscoală împotriva lui Dumnezeu şi împotriva poruncilor Lui. Dumnezeu intervine pentru a salva ce se mai poate (pe cei care cred). Dumnezeu a intervenit şi la Turnul Babel. În loc ca oamenii să înveţe ceva din lecţia potopului, vedem că omul vrea să ajungă la Dumnezeu tot prin efortul lui propriu (vrea să zidească Turnul Babel până la cer), nu prin credinţă şi prin ascultare faţă de Dumnezeu. Creativitatea şi ingeniozitatea omului nu-l vor duce în cer. Îl implici pe Dumnezeu în toate lucrurile?

Cine ignoră porunca lui Dumnezeu, formează tot felul de organizaţii şi confederaţii care par a rezolva toate problemele. Ele par a avea unitate, securitate şi tărie, dar nu sunt decât nişte organizaţii umane, temporare – dacă nu Îl au în centru pe Dumnezeu şi porunca Lui. Biblia şi istoria ne arată că asemenea alianţe se prăbuşesc în confuzie, atunci când Dumnezeu hotărăşte ca ele să înceteze (2 Cronici 20:37). Neînţeleptul împărat Iosafat a intrat în alianţă cu necuratul Ahaz (2 Cronici 18:1; 3; 19:2). Domnul ne spune în Psalmul 2, că El judecă lumea. Toate alianţele umane vor cădea, atunci când Domnul va hotărî acest lucru.

Când te-ai bucurat mai mult de ajutorul omului în loc să te bucuri de faptul că poţi să stai aproape de Domnul? Te-a îndepărtat de Domnul presiunea celor din jur?

Viaţa ta are semnificaţie când rămâi în ascultare de Domnul!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s