9 Aprilie

9 Aprilie

Geneza 11:10-32

Faptele Apostolilor 7

Faptele Apostolilor 7:2b-3: ,,Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, înainte ca să se aşeze în Haran. Şi i-a zis: „Ieşi din ţara ta şi din familia ta şi du-te în ţara pe care ţi-o voi arăta”.”

Când Avaam a părăsit  ţara şi poporul lui, nu a avut  copii.  Dumnezeu i-a promis copii (sămânţă), dar Sara, nevasta lui, era stearpă. Din cauza  efortului depus de Avraam şi de Sara pentru a împlini promisiunea lui Dumnezeu, ei au experimentat multă suferinţă şi confuzie în familia lor. În final, Avraam a înţeles că situaţiile imposibile sunt oportunităţi pentru a învăţa să aibă încredere în puterea lui Dumnezeu. A crezut promisiunea lui Dumnezeu fără să ştie cum lucrează El. Dumnezeu a creat viaţă în pântecele Sarei şi Isaac s-a născut în chip miraculos. Urmaşul lui Isaac, Domnul nostru Isus Hristos, S-a născut şi El într-un fel miraculos şi promisiunea lui Dumnezeu către Avraam s-a împlinit.

Ai obosit să aştepţi răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile tale, în legătură cu cineva din familia ta care nu este mântuit şi respinge Evanghelia? Poate că, asemenea lui Avraam, încerci să ajungi la victorie prin eforturile tale, prin metodele tale; vrei să dai viaţă acolo unde numai Dumnezeu poate da viaţă.

Domnul Isus a promis că El este sursa tuturor binecuvântărilor şi viaţa din El ne poate umple ca să îi binecuvântăm şi pe alţii din jurul nostru. Este Domnul Isus sursa tuturor binecuvântărilor tale? Te mulţumeşte viaţa Domnului Isus? Trăieşte Domnul Isus în viaţa ta şi prin viaţa ta? Te încrezi în El când este vorba de cei dragi? Noi nu ştim când şi cum lucrează Dumnezeu, dar El are timpul Lui pentru orice lucru.

Doamne,  Dumnezeul slavei,  Îţi mulţumesc pentru că mă iubeşti. Tu L-ai promis pe Fiul Tău ca jertfă pentru păcatul meu şi El S-a dat ca Jertfă pentru mine. Tu mi-ai dat tot ce am nevoie pentru a avea o viaţă trăită în abundenţă şi în sfinţenie. Cred în Domnul Isus Hristos. Cred că El este Salvatorul meu şi Domnul sufletului meu. Îți mulţumesc pentru toate promisiunile din Cuvântul Tău şi mă bucur să Te urmez prin credinţă.

Doamne, am adus de multe ori multă suferinţă şi confuzie celor din jurul meu, prin alegerile mele. Te rog să mă ierţi pentru toate încercările mele fireşti: am încercat să rezolv problemele vieţii prin eforturile mele umane, fără să cer ajutorul Tău.  Iartă-mă pentru că nu văd în probleme ,,oportunităţi” de a învăţa să mă încred în puterea Ta, care transformă imposibilul în posibil. Tu eşti Cel care dai viaţă tuturor celor care cred. Mă rog să dai viaţă tuturor celor dragi ai mei, pentru care mă rog de multă vreme. Adu ziua împăcării lor cu Tine şi ajută-i să facă un legământ cu Tine! Deschide inima lor pentru Evanghelie.

Doamne, descoperă-mi puterea braţului Tău!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s