6 Mai

6 Mai

Geneza 13:14-18

Geneza 13:14: „Domnul i-a zis lui Avram, după ce s-a despărţit Lot de el: „Ridică-ţi ochii”!”

Domnul i-a spus lui Avraam să-şi ridice ochii. Unde s-a uitat Avraam? Ce a pierdut Avraam? Ce a câştigat Lot? Mai multă bogăţie, mai multă activitate, mai multă distracţie? Avraam a trăit la ţară, o viaţă mai calmă, mai plină de linişte şi de pace. A fost mulţumit cu ceea ce a rămas după alegerea lui Lot. Acolo, el a zidit un altar Domnului şi a continuat să umble cu Dumnezeu. Când vei avea de luat o decizie, vei fi asemenea lui Avraam sau vei lua decizia lui Lot? Îţi vei aminti următoarele versete?

Matei 6:19-21: ,,Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură hoţii; ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.”

Matei 10:38-39 : ,,Cine nu-şi ia crucea lui şi nu vine după Mine, nu este vrednic de Mine. Cine îşi va păstra viaţa, o va pierde; şi cine îşi va pierde viaţa, pentru Mine, o va câştiga.”

Matei 19:21:  „Dacă vrei să fii desăvârşit” i-a zis Isus „du-te şi vinde ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară în cer! Apoi vino şi urmează-Mă.”

Nu viaţa pământească este lucrul pe care noi trebuie să-l căutăm. Nu aceasta este ţinta noastră. Viaţa este trecătoare. Orice bogăţie, orice popularitate, orice statut social – toate sunt trecătoare. Care ar trebui să fie lupta noastră? Noi ne luptăm pentru a câştiga premiul vieţii veşnice în Hristos Isus, Mântuitorul nostru.

Îţi vei aminti promisiunile Domnului? Iată câteva dintre ele:

Filipeni 4:19 ne aduce bucurie: ,,Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos.”

Prin Ieremia 29:11, suntem încurajaţi: ,,Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.”

În Ioan 14:27, suntem încurajaţi din nou: ,,Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.”

În Romani 10:9-11, suntem din nou sfătuiţi: ,,Dacă mărturiseşti, deci, cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura: „Oricine crede în el, nu va fi dat de ruşine.”

La ce ne cere Domnul să renunţăm ca să primim binecuvântările Lui? Se merită? La ce ai renunţat recent? S-a meritat? Se merită să renunţăm la tot ce ne cere Domnul, pentru a avea prezenţa şi binecuvântările Lui! Dumnezeu dă promisiuni spirituale celor care umblă prin credinţă. Ce situaţie a fost pentru tine un test al credinţei în săptămâna aceasta?

Doamne, îmi ridic ochii spre Tine şi Îţi cer ajutor!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s