9 Mai

9 Mai

Geneza 13:14-18

Geneza 13:14: „Domnul i-a zis lui Avram, după ce s-a despărţit Lot de el: „Ridică-ţi ochii”!”

Nu este nici o îndoială că Avraam a simţit o mare durere atunci când Lot a plecat. Oare a regretat decizia lui? După o mare victorie spirituală, creştinii sunt ispitiţi să creadă că au pierdut. Urmându-L pe Hristos, vom experimenta şi suferinţa. Ce mare greşeală şi ce mare înşelăciune facem dacă le spunem altora: ,,Vino la Hristos că va fi bine şi minunat tot timpul”. Când Îl urmăm pe Hristos, nu suntem numai bucuroşi, ci experimentăm şi puterea învierii Lui, luând parte, de asemenea, şi la suferinţele Lui (Filipeni 3:10). Creştinii care trăiesc în ţările în care există persecuţie pentru credinţa în Hristos, ştiu că vor suferi. Biblia ne spune că toţi cei care trăiesc pentru Domnul Isus vor suferi (2 Timotei 3:12). Creştinii suferă atunci când prietenii lor nu îi mai sună sau nu mai stau de vorbă cu ei din cauza credinţei. Un creştin poate să fie dispreţuit pentru simplul fapt că refuză să trăiască în păcat. Un creştin poate să sufere pentru că pierde promovarea de la locul de muncă, datorită faptului că nu minte pentru şeful lui. Un partener credincios poate să sufere din pricina loialităţii lui faţă de partenerul necredincios. Nu contează situaţia sau relaţia în care este un credincios, ceea ce contează este ca el să rămână curat şi separat de rău pentru a fi plăcut Domnului (1 Petru 1:14-15).

Domnul Isus Hristos ne spune că cei care pierd de dragul Lui, câştigă mai mult decât ceea ce au pierdut. În Matei 16:24-26, ni se spune: ,,Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine, o va câştiga. Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau, ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?”

Se pare că Avraam a pierdut, dar Dumnezeu i-a spus să-şi ridice ochii sus pentru că este binecuvântat – a primit un viitor veşnic împreună cu Dumnezeu.

Creştinii care renunţă astăzi la drepturile lor de dragul lui Hristos şi de dragul Împărăţiei Lui, experimentează prezenţa lui Dumnezeu, promisiunile  şi binecuvântările Lui.

Ridică-ţi ochii să vezi Împărăţia şi binecuvântările lui Dumnezeu!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s