10 Mai

10 Mai

Geneza 13:14-18

Geneza 13:14: „Domnul i-a zis lui Avram, după ce s-a despărţit Lot de el: „Ridică-ţi ochii”!”

Dumnezeu i-a spus lui Avraam să-şi ridice ochii şi să vadă binecuvântarea Lui. Ţinutul de la Nord, de la Sud, de la Est şi de la Vest – tot era al lui. Chiar şi pământul ales de Lot! Urmaşii lui Avraam l-au moştenit aşa cum a promis Dumnezeu. Nu a fost pusă nici o limită. Ceea ce Dumnezeu a promis se va întâmpla. Chiar dacă poporul Israel este acum necredincios, totuşi, Dumnezeu va aduce vremuri de înviorare pentru poporul Lui. Evreii se vor întoarce în ţinutul promis lui Avraam şi urmaşilor lui, şi de asemenea, se vor întoarce la Dumnezeul lui Avraam (Romani 11:25-27). Israelul a supravieţuit, în ciuda tuturor persecuţiilor. Multe naţiuni din vremea lui Avraam au fost uitate, dar Israelul a rămas și va rămâne în istorie. Creştinii sinceri din ziua de astăzi văd cum se aplică promisiunile lui Dumnezeu faţă de Avraam, faţă de Israel, sub ochii lor.  Toţi credincioşii sunt urmaşii spirituali ai lui Avraam şi sunt binecuvântaţi.

Dumnezeu i-a spus lui Avraam: „Ridică-ţi ochii, vezi ţara, scoală-te, străbate ţara.” Domnul cere o credinţă activă. Avraam a ascultat: şi-a ridicat ochii, a văzut ţara, s-a sculat şi a străbătut ţara. A zidit un altar şi s-a închinat Domnului.

Dacă Domnul ţi-ar spune astăzi: ,,Ridică-ţi ochii!”, ce ai face? Ţi-ai folosi ochii pentru a vedea Cuvântul Lui? Ţi-ai abate privirea de la vederea lucrurilor care sunt deşarte? Ai face legământ cu ochii tăi să nu priveşti la păcat? Ai alege să nu te mai uiţi aşa de mult la pământ, ci să te uiţi mai mult la lucrurile de sus?

Dacă Domnul ţi-ar spune astăzi: ,,Vezi ţara!”, ce ai face? Te-ai gândi mai mult la Ţara Promisă, la Împărăţia Domnului? Te-ai pregăti mai mult ca să ajungi acolo? Ai alege ceea ce este veşnic în defavoarea a ceea ce este trecător? Ai trăi fiecare zi cu bucurie că ai un viitor şi o nădejde?

Dacă Domnul ţi-ar spune astăzi: ,,Scoală-te!”, ce ai face? Ai căzut? Ce trebuie să părăseşti? Umbli tu prin credinţă? Ai o credinţă activă? Unde te trimite Domnul?

Dacă Domnul ţi-ar spune astăzi: ,,Străbate ţara!”, ce ai face? Ai vesti Evanghelia? Ai petrece timp în rugăciune? Ai alege să posteşti pentru familia ta? Ai alege să slujeşti acolo unde te cheamă Domnul? Ai alege să umbli în credinţă, alături de Dumnezeul tău, indiferent de preţul pe care trebuie să-l plăteşti?

Unde sunt ochii tăi? Numai la lumea aceasta? Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Domnul, suntem cei mai nenorociţi oameni (1 Corinteni 15:19). Priveşte la promisiunile lui Dumnezeu şi umblă prin credinţă. Care este problema ta acum şi cum poţi să umbli prin credinţă,  chiar dacă ai această problemă? Eşti stăpână pe situaţie, cu ajutorul lui Dumnezeu?

Care este reacţia ta la conflictele din viaţa ta? Ignori problemele cât timp e pace şi nimic nu te deranjează? Ai învăţat să ridici tonul la cei din casa ta? Au învăţat copiii tăi să ridice tonul văzând exemplul bătăliilor verbale pe care le duci cu soţul tău? Când se ridică tonul la tine, cum răspunzi? Răspunzi ca şi Lot, care preferă cearta, mai bine decât să piardă un lucru material?

Ce ai putea face pentru ca pacea să fie o prioritate în casa ta? În Matei 11:29-30, ni se spune: ,,Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară.” Umilinţa nu înseamnă slăbiciune. Este încredinţarea voinţei mele în mâna lui Dumnezeu.  La care drepturi îţi cere Domnul să renunţi azi, de dragul Împărăţiei Lui?  Vrei, asemenea lui Avraam, să-ţi pui viitorul în mâna Domnului?

Doamne, astăzi aleg să-mi oglindesc ochii în Cuvântul Tău!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s