19 Mai

19 Mai

Geneza 14:17-24

Geneza 14:20: ,,Binecuvântat să fie Dumnezeul Cel Prea Înalt, care a dat pe vrăjmaşii tăi în mâinile tale!”

Dumnezeu a făcut ca cei din jurul lui Avraam să observe că Dumnezeu era cu el şi îi dădea succes – pentru că Avraam asculta de El. Toată comunitatea a văzut că Avraam era eroul care a salvat prizonierii. Într-un mod public, împăratul Sodomei a venit să-i mulţumească pentru binefacerea făcută. Şi împăratul Salemului (Ierusalimul de azi) a recunoscut nobleţea şi credinţa lui Avraam. Ca şi preot, Melhisedec a ştiut să vină în ajutorul celui ostenit şi în mod public, L-a  binecuvântat pe  Dumnezeul lui Avraam, care i-a dat victorie în război.  Melhisedec este primul preot menţionat pe paginile Scripturilor şi Numele lui Dumnezeu, ,,Cel Prea Înalt”, este folosit pentru prima dată de el. Avraam recunoaşte autoritatea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Melhisedec şi îi dă zeciuială din toate averile lui.

Şi noi avem astăzi un Mare Preot care poate să îi salveze într-un fel desăvârşit pe cei care se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că El mijloceşte neîncetat pentru ei (Evrei 7:25). Şi prin faptul că El Însuşi a fost ispitit prin suferinţa lui, poate să vină în ajutorul celor care sunt ispitiţi (Evrei 2:18). Căci noi avem un Mare Preot, care are milă de slăbiciunile noastre; pentru că a fost ispitit în toate lucrurile ca şi noi, dar nu a păcătuit. Să ne apropiem cu o deplină încredere de scaunul harului, ca să primim îndurare şi să găsim har, ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie (Evrei 4:15-16).

Câteodată, urmează mari ispite după victorii, pe măsură ce avansăm în viaţă, în relaţia cu Dumnezeu. În viaţa lui Avraam, ispita vine prin împăratul Sodomei, care recunoaşte că îi este dator lui Avraam. Cel care are victoria, are dreptul legal să păstreze prada de război. Acest împărat se aştepta ca Avraam să elibereze prizonierii şi să păstreze bunurile câştigate.  Avraam a recunoscut ispita, pentru că s-a întâlnit cu Melhisedec, care l-a întărit atunci când l-a binecuvântat. Trebuie să fim atenţi când ieşim victorioşi dintr-o bătălie spirituală, prin ajutorul Domnului, căci s-ar putea să fim obosiţi şi vulnerabili. Remediul nostru este în mulţumirea faţă de Cel care ne-a ajutat. Domnul Isus ne dă putere să rezistăm ispitelor.

,,Te înalţ, Doamne, căci m-ai ridicat şi n-ai lăsat pe vrăjmaşii mei să se bucure de mine. Doamne, Dumnezeule, eu am strigat către Tine şi Tu m-ai vindecat. Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din locuinţa morţilor, Tu m-ai adus la viaţă din mijlocul celor care se pogoară în groapă. Cântaţi Domnului, voi cei iubiţi de El, măriţi prin laudele voastre Numele Lui cel Sfânt!” (Psalmul 30:1-4).

Dumnezeu este tăria ta atunci când treci prin ispite!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s