20 Mai

20 Mai

Geneza 14:17-24

Geneza 14:20 : ,,Binecuvântat să fie Dumnezeul Cel Preaînalt, care a dat pe vrăjmaşii tăi în mâinile tale!”

Cine este Fiul Celui Prea Înalt? Domnul nostru Isus Hristos! Hristos este Împăratul Neprihănirii. El ne oferă neprihănirea Lui şi ne transformă tot mai mult pentru a semăna cu El. În 1 Corinteni 1:30, ni se spune: ,,Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare.”

În 2 Corinteni 5:21, se afirmă: ,,Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” Cât de des te întorci spre El în rugăciune ca să găseşti ajutor când treci prin ispite? Hristos este Împăratul Păcii. În loc să ne îngrijorăm, mai bine să Îl căutăm pe El, şi astfel ne vom păzi inimile şi gândurile. În Filipeni 4:7, ni se spune: ,,Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.”

Hristos este Marele nostru Preot. El este Pâinea vieţii. Cuvintele Lui sunt Duh şi viaţă. Sângele Lui ne spală de păcate. Te bazezi pe Hristos pentru că El este singurul mediator între Dumnezeu şi tine? Îţi mărturiseşti păcatele zilnic şi cauţi să te păstrezi curată? Ce binecuvântări ai primit? Ce promisiuni îţi aduc bucurie? Cum te bucuri de darurile primite? Este pacea o valoare în casa ta? Câte oportunităţi trec zilnic pe lângă tine? Ai primit putere şi tărie astăzi de la Domnul? Cum Îi răspunzi pentru toate lucrurile pe care El ţi le oferă? Ce Îi dai Domnului în fiecare săptămână? Este zeciuiala în atenţia ta când îţi numeri binecuvântările? Ce-ţi spune Domnul să faci?

            Duhul Sfânt îţi dă puterea şi oportunitatea să faci alegeri bune, te ajută să rămâi pe calea Domnului, nu pe calea lumii. Cum vei păstra libertatea pe care ţi-o dă Hristos? Ce vei face când vei fi tentată să te întorci la calea lumii? Vei rămâne aproape de Dumnezeu? Vei căuta lumină în Cuvântul lui Dumnezeu? Pe cine din jurul tău te cheamă Domnul să ajuţi ca să rămână pe calea Lui? În Psalmul 18:32-39, ni se spune: ,,Dumnezeu mă încinge cu putere şi mă povăţuieşte pe calea cea dreaptă. El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor şi mă aşează pe înălţimile mele.  El îmi deprinde mâinile la luptă, aşa că braţele mele întind arcul din aramă. Tu îmi dai scutul mântuirii Tale, dreapta Ta mă sprijineşte şi îndurarea Ta mă face mare.  Tu lărgeşti drumul sub paşii mei şi nu-mi alunecă gleznele. Urmăresc pe vrăjmaşii mei, îi ajung şi nu mă întorc până nu-i nimicesc. Îi zdrobesc, de nu pot să se mai ridice: ei cad sub picioarele mele. Tu mă încingi cu putere pentru luptă şi răpui pe potrivnicii mei sub picioarele mele.” 

Dumnezeu îţi dă biruinţă asupra vrăjmaşilor tăi!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s