24 Mai

24 Mai

Geneza 15:1-6

Geneza 15:1: ,,După aceste întâmplări, Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie şi a zis: „Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare”.”

Dacă Domnul ţi-ar spune astăzi: ,,Eu sunt răsplata ta cea mare!”, ce I-ai cere? Să te înconjoare cu scutul Lui? Să-ţi dea bucurie în inimă? Să îţi dea abilitatea de a te încrede în El  întotdeauna? Să trăieşti prin credinţă? Discernământ ca să-I cunoşti voia? Putere şi credincioşie ca să faci voia Lui? Iertare? Umilinţă? Speranţă? Nădejde? Roada Duhului Sfânt? Darurile Duhului Sfânt? Mai mult timp pentru rugăciune şi Cuvânt? Să experimentezi promisiunile lui Dumnezeu? Putere să renunţi la anumite lucruri bune pe care El nu ţi le cere? Putere să asculţi de El? Relaţii bune? Sănătate? Mântuire pentru întreaga ta familie? Să-ţi plăteşti datoriile?

Cum ai explica următoarele cuvinte: credinţa şi neprihănirea? Este credinţa în interiorul omului, iar neprihănirea se vede în relaţii? Nu se vede credinţa, dar se simte? Este neprihănirea o relaţie dreaptă cu Dumnezeu, bazată pe credinţă, nu pe ceea ce se vede? Ce a făcut Avraam ca să-şi dovedească credinţa? A ascultat de Dumnezeu, pregătind jertfa. Ce vei face astăzi ca să dovedeşti că Îi eşti credincioasă lui Hristos?

Biblia este plină de promisiuni. Primii oameni de pe pământ, Adam şi Eva, s-au îndoit de promisiunea lui Dumnezeu şi au crezut o minciună. Dumnezeu a judecat păcatul lor, dar, în harul Lui, le-a promis o sămânţă de urmaşi. Când Dumnezeu l-a chemat pe Avraam ca să-L urmeze în ţara promisă, acesta a ascultat şi Dumnezeu a împlinit promisiunile Lui faţă de Avraam. Dumnezeu i-a promis un fiu.

Urmează o nouă perioadă în viaţa lui Avraam. Dumnezeu i S-a descoperit lui Avraam ca fiind scutul şi răsplata lui. Ca să-l salveze pe nepotul lui, Avraam s-a luptat cu cinci împăraţi şi i-a învins, apoi, s-a întors acasă, unde a experimentat prezenţa lui Dumnezeu, care l-a încurajat să nu îi fie teamă de duşmani, căci El îl protejează. Dumnezeu a fost securitatea şi siguranţa lui.

Iată promisiunea lui Dumnezeu din cartea Isaia (Isaia 43:1-2): „Acum, aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut, Iacove şi Cel ce te-a întocmit, Israele! Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume : eşti al Meu. Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde şi flacăra nu te va aprinde.” Acest adevăr este valabil pentru credincioşii fiecărei generaţii care aleg să trăiască pentru Hristos.

Doamne, promisiunile Tale îmi dau viaţă!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s