23 Mai

23 Mai

Geneza 15:1-6

Geneza 15:1: ,,După aceste întâmplări, Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie şi a zis: „Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare”.”

Oare de ce Cuvântul Domnului i-a zis lui Avraam: nu te teme? Oare de ce s-a temut Avraam? Cine a fost Cuvântul Domnului – cine i-a vorbit lui Avram? Domnul Isus? În Ioan 1:1-4, 14, ni se spune: ,,La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.  În El era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor. Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.”

S-au ţinut de promisiunile pe care ţi le-au făcut, cei din jurul tău? Cât de des îşi calcă oamenii promisiunile? De câte ori ai fost dezamăgită de alţii pentru că nu s-au ţinut de cuvânt?  Cât de des calci tu promisunile făcute altora? Cât de des nu te ţii de cuvânt? De câte ori spui una şi faci alta? Te mustră conşiinţa?

Cum răspunzi când cineva promite că te va ajuta? Depinde de cine face promisiunea şi de ce fel de promisiune face? Dacă este o promisiune de mică însemnătate, o uiţi repede? Dacă promisiunea este esenţială, atunci trebuie să ştim dacă putem să ne încredem în cel care promite.

Vedem cum oamenii îşi calcă promisiunile în căsătorie, în contracte, în angajamente, în relaţii etc., şi încrederea în alţii slăbeşte din zi în zi. Vorbele nu sunt urmate cu credincioşie, de acţiunile promise. Am o veste bună: ,,Este UNUL care nu-Şi calcă promisiunile niciodată!” Cuvântul Domnului, Domnul Isus Hristos,  face întotdeauna ceea ce promite. Cu câtă grijă asculţi Cuvântul Domnului? Cât de mult îţi doreşti să auzi Cuvântul Domnului?

Dumnezeu îi spune lui Avraam să nu îi fie teamă, căci El este Cel Atotputernic, Cel care cunoaşte totul, Cel suveran. El este suficient în orice situaţie. Când Îl avem pe Dumnezeu de partea noastră, El este sursa bucuriei noastre; nu lucrurile materiale, nici puterea, nici prestigiul.

Dumnezeu ne spune şi nouă să nu ne temem, căci El este ajutorul nostru în orice vreme.

Noi putem să avem întotdeauna încredere în promisiunile lui Dumnezeu!

Promisiunile lui Dumnezeu se primesc prin credinţă.

Credinţa în Dumnezeu este neprihănire.

Dumnezeu este scutul şi răsplata tuturor celor care se încred în El. Cum te-a răsplătit Dumnezeu când te-ai încrezut în El? Cum a fost Dumnezeu un scut pentru tine în săptămâna trecută?

Doamne, Tu eşti ajutorul meu şi mă bazez pe promisiunile Tale!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s