2 Iunie

2 Iunie

Geneza 16

Geneza 16:9:  ,,Îngerul Domnului i-a zis:  „Întoarce-te la stăpână-ta şi supune-te sub mâna ei”.”

Supunerea nu este uşoară. Suntem tentaţi să fugim de ea.

Imediat după ce Agar a rămas însărcinată, a început confuzia pe care o aduce păcatul. Agar a dispreţuit-o pe Sarai. Sarai l-a învinovăţit pe Avraam. Acesta nu a intervenit. Sarai s-a purtat urât cu Agar. Agar a fugit în pustie. Lanţul slăbiciunilor.

Numele Agar înseamnă ,,zbor”. Poate că Agar îi reprezintă pe cei care, din cauza greşelilor altora sau din cauza slăbiciunilor lor, văzând că viaţa devine mai grea, aleg să scape de dificultăţi fugind de ele, în loc să le înfrunte, cerând ajutor Domnului, Cel care poate să găsească o cale de scăpare. În 1 Corinteni 10:13, ni se spune: ,,Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.”

Sara şi Avraam au fost vinovaţi de necazurile din viaţa acestei roabe, pentru că nu au cerut călăuzire de la Dumnezeu şi au pus-o pe Agar într-o poziţie falsă. Şi roaba Agar a avut vina ei: în loc să se bucure că va avea un fiu, s-a lăsat cuprinsă de mândrie şi a dispreţuit-o pe Sarai, stăpâna ei. Mândria şi dispreţul sunt două păcate foarte condamnate în Scriptură.

Proverbe 6:16-19, afirmă: ,,Şase lucruri urăşte Domnul şi chiar şapte Îi sunt urâte: ochii trufaşi, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos, care spune minciuni şi cel care stârneşte certuri între fraţi.”

În Proverbe 22:10, ni se spune: ,,Izgoneşte pe batjocoritor şi cearta se va sfârşi, neînţelegerile şi ocările vor înceta.”

Poate, ca şi Agar, şi noi ne aflăm uneori într-o situaţie disperată; poate că suntem răniţi de felul cum ne tratează alţii; poate ne doare că unii ne ignoră sau ne fac tot felul de şicane. Dacă încercăm să fugim de rezultatele atitudinilor şi vorbelor noastre, s-ar putea să ajungem într-o situaţie şi mai gravă. Ce lupte trebuie să înfrunţi chiar acum? Ce frustrări experimentezi în prezent? Te vei ruga Domnului să-ţi arate calea prin viaţă?

Supune-te Stăpânului, căci El te va înălţa la vremea potrivită!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s