3 Iunie

3 Iunie

Geneza 16

Geneza 16:9:  ,,Îngerul Domnului i-a zis:  „Întoarce-te la stăpână-ta şi supune-te sub mâna ei”.”

Repet: supunerea este un lucru greu. Suntem tentaţi să fugim de ea. Şi Agar a încercat să fugă de supunere. Totuşi, Ismael era fiul lui Avraam. Cât este de important fiul Ismael? Luptele din prezent care se dau pentru ţinuturile poporului Israel îşi găsesc rădăcinile în venirea pe lume a lui Ismael. Apostolul Pavel foloseşte exemplul lui Avraam şi Agar, pentru a compara robia naturii umane căzute, cu libertatea pe care o oferă Dumnezeu celor care cred în El (Galateni 4:21-31). Planurile Sarei şi ale lui Avraam, care l-au adus pe lume pe Ismael, arată ineficienţa efortului uman când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu. Isaac reprezintă adevărata viaţă de credinţă, născută din Duhul Sfânt. Credinţa se mişcă într-o continuă dependenţă de puterea Duhului Sfânt, făcând imposibilul posibil, prin puterea lui Dumnezeu.

Cum faci tu lucrarea lui Dumnezeu?  Cum împlineşte El scopul Lui prin  tine? Care este rezultatul activităţilor tale creştine? Care sunt evidenţele din viaţa ta care demonstrează că ceea ce spune Biblia despre roadă, rămâne veşnic?  Ce schimbări ai văzut în viaţa ta? Care este rezultatul credinţei în Dumnezeu? Cum îi atrage Dumnezeu pe oamenii din jurul tău către El prin influenţa ta, sau prin rugăciunile tale, sau prin slujirea ta, sau prin mica ta contribuţie? Numai Duhul Sfânt, care locuieşte în tine, poate produce aceste rezultate.

În 1 Tesaloniceni 5:19, ni se spune: ,,Nu stingeţi Duhul.” Dumnezeu lucrează şi face minuni când noi credem şi ascultăm Cuvântul Lui. Cât de mult doreşti să primeşti iertare şi curăţire pentru eforturile tale fireşti, din trecut? Cât de mult vrei să scapi de vinovăţie, de o descurajare acută? În Evrei 9:14, se afirmă: ,,Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine Însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului cel viu!”

Doamne, cu adâncă pocăinţă, caut metoda şi planul Tău pentru viaţa mea. Îți mulţumesc pentru Cuvântul Tău, care mă sfătuieşte. Aştept ca prin Cuvântul Tău şi prin Duhul Sfânt să-mi vorbeşti, să mă sfătuieşti, să mă binecuvântezi şi să aduci roadă în viaţa mea; roadă care rămâne, care dă viaţă tuturor celor care sunt în Împărăţia Ta.

Doamne, Îți mulţumesc pentru că Tu îmi cureţi cugetul de faptele moarte!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s