15 Iunie

15 Iunie

Geneza 18:16-33

Geneza 18:27 : ,,Avraam a luat din nou cuvântul şi a zis: „Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu care nu sunt decât praf şi cenuşă”.”

Avraam a vorbit cu Dumnezeu. Ce trebuie să facem ca să auzim ce ne spune Dumnezeu? Să credem că Isus este Salvatorul care ne-a răscumpărat de robia faţă de firea păcătoasă, pe care am moştenit de la părinţii noştri? Să ascultăm când ne vorbeşte prin Cuvânt şi prin rugăciune? Să fim atenţi la ceea ce zic oamenii evlavioşi? Să fim atenţi la ce auzim? Să practicăm rugăciunea? Să-L lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze în noi?

Cum înţelegi următoarele versete?

Marcu 4:24-25: ,,El le-a mai zis: „Luaţi seama la ce auziţi. Cu ce măsură veţi măsura, vi se va măsura: şi vi se va da şi mai mult. Căci celui ce are, i se va da; dar de la cel ce n-are, se va lua şi ce are.”

     Ioan 16:13-14: ,,Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.  El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.”

Cunoşti câteva principii în ceea ce priveşte judecata Domnului? Dumnezeu va judeca orice faptă la vremea hotărâtă de El. Dumnezeu judecă păcatul. Dumnezeu îi primeşte pe cei păcătoşi care se pocăiesc. Dumnezeu nu îl pedepseşte pe cel nevinovat împreună cu cel vinovat. Dumnezeu ştie când păcatul a ajuns la culme şi trebuie pedepsit. Pentru cine te rogi ca să părăsească păcatul?

Cum a fost ascultată rugăciunea lui Avraam? În Geneza 19:16, ni se spune: ,,Şi fiindcă Lot  zăbovea, bărbaţii  aceia l-au apucat de mână, pe el, pe  nevastă-sa şi pe cele două fete ale lui, căci Domnul vroia să-l cruţe; l-au scos şi l-au lăsat afară din cetate.”

Dacă Dumnezeu a ştiut câţi oameni credincioşi sunt în Sodoma, de ce l-a lăsat pe Avraam să mijlocească? Să-l înveţe responsabilitatea de a se ruga pentru cei nemântuiţi, pentru nevoile altora? Să crească în relaţia şi în umblarea lui cu Domnul? Să înţeleagă puterea rugăciunii?

Crezi că Avraam trebuia să continue să se roage?

Cum influenţează Duhul Sfânt rugăciunile noastre? În Romani 8:26, scrie: ,,Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar Însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. Şi Cel ce cercetează inimile, ştie care este năzuinţa Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu.”

De multe ori, ne concentrăm atenţia asupra unei situaţii ca să o rezolvăm şi nu ne bazăm pe Domnul pentru a face ceea ce este cel mai bine. Dumnezeu ştie ce este în inimile noastre şi cunoaşte toate durerile noastre. El ştie cel mai bine cum să ne ajute. Să ne păstrăm atenţia la Dumnezeu este mai bine decât să rostim vorbe care descriu ce gândim şi ce credem noi că avem nevoie.

Îndrăzneşte înaintea Domnului şi roagă-te prin Duhul Sfânt!

 

Advertisement

2 thoughts on “15 Iunie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s