23 Iunie

23 Iunie

Geneza 20:1-18

Geneza 20: 9: ,,Abimelec a chemat şi pe Avraam şi i-a zis: „Ce ne-ai făcut? Şi cu ce am păcătuit eu împotriva ta, de ai făcut să vină peste mine şi peste împărăţia mea un păcat atât de mare? Ai făcut faţă de mine lucruri care nu trebuiau nicidecum făcute”.”

Avraam cel credincios, cel neprihănit, a repetat păcatul pe care l-a făcut în Egipt: a minţit că Sara este sora lui, ca să-şi apere viaţa, căci credea că este în pericol din pricina frumuseţii soţiei lui. Dumnezeu are un plan cu viaţa fiecărei persoane şi planul Lui nu poate fi anulat de nimeni  şi de nimic. Dumnezeu a continuat să-Şi ducă la îndeplinire planul Lui cu privire la Avraam şi familia lui.

Avraam s-a mutat. Oare a vrut să uite amintirea dureroasă legată de nepotul lui, Lot? A vrut să uite ceea ce s-a întâmplat în Sodoma? Oare s-a temut că nu era în siguranţă în noul loc unde s-a aşezat să locuiască? Când trăim prin credinţă, frica nu ne chinuie. Când trăim  în frică, credinţa ne părăseşte.

Abimelec l-a confruntat pe Avraam şi l-a întrebat de ce a minţit. Cel necredincios (Abimelec) a dovedit un caracter mai bun decât cel credincios (Avraam). Şi astăzi vedem oameni necredincioşi care trăiesc şi acţionează mai corect decât unii credincioşi. Ei recunosc păcatul şi imoralitatea, de aceea, îi şi consideră pe unii credincioşi făţarnici, ipocriţi. Când nu facem ceea ce spunem, oamenii ne consideră ipocriţi. Faci tu ceea ce spui cu gura ta?

Avraam a crezut că alţii nu au frică de Domnul. A interpretat greşit realitatea, căci oamenii din acel ţinut s-au temut de Domnul. Avraam a lăsat teama în inima lui, în mintea lui şi nu a lăsat ca gândurile lui să îi fie în ascultare de Domnul. Ce gânduri sau impresii negative ai în mintea ta? Ce anume laşi să se dezvolte în gândirea ta? Asupra cui emiţi judecăţi nedrepte? Noi putem judeca greşit multe situaţii şi multe persoane.  Dar Dumnezeu are milă şi îndurare faţă de noi şi aşteaptă să ne îndreptăm. Dumnezeu l-a folosit pe Avraam, căci s-a rugat pentru Abimelec. Dumnezeu nu ne tratează precum merităm, ci ne foloseşte ca să-i binecuvânteze pe alţii. Ce trebuie să facem? Să ne pocăim de păcatul nostru. Păcatul de care nu ne pocăim, îl repetăm. S-a pocăit Avraam de minciuna lui (că Sara este sora lui) când era în Egipt? Şi-a cerut el iertare de la Sara că a pus-o în pericol şi într-o stare dezonorată ? Nu ştim. Ceea ce ştim este că a repetat acest păcat. De ce păcat îţi cere Domnul să te pocăieşti? Ţi-ai cerut iertare de la Domnul şi de la cel căruia i-ai greşit? Laşi uşa deschisă pentru păcat, ca să vină înapoi? Care păcat îl repeţi? Unde cazi mereu? De care păcat nu te poţi lăsa? Mânia, supărarea, minciuna, amărăciunea, lăcomia, lenea, frica, îngrijorarea, judecata, prejudecata, resentimentul, nesiguranţa, necurăţia, etc. – toate trebuie măruturisite şi părăsite. Când te vei pocăi? Când vei aduce aceste păcate înaintea lui Dumnezeu şi vei cere iertare şi eliberare?

Doamne, ajută-mă să mă pocăiesc de păcatele mele şi să nu le mai repet!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s