26 Iulie

26 Iulie

Geneza 24:1-27

Geneza 24:12: ,,Şi a zis: „Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avraam! Te rog, dă-mi izbândă astăzi şi îndură-Te de stăpânul meu Avraam”.”

Mulţi oameni se întreabă dacă pot fi siguri că Dumnezeu îi călăuzeşte când se roagă. Poate că şi tu te întrebi: ,,Cum ştiu că această decizie, această alegere sau această acţiune este conform voii Domnului?” Din experienţă şi din Cuvântul Domnului, există trei răspunsuri care confirmă călăuzirea Domnului: circumstanţele, principiile de bază ale lui Dumnezeu şi pacea din inimă. În cazul nostru, Dumnezeu a răspuns imediat rugăciunii. Chiar înainte ca slujitorul lui Avraam să termine rugăciunea, o fată frumoasă a venit la fântână şi Dumnezeu a împlinit dorinţa slujitorului, prin semnul pe care l-a cerut. Rebeca a scos apă pentru toate cămilele lui. Între timp, el o privea cu uimire, să vadă dacă i-a izbutit călătoria.

În Efeseni 3:20-21, ni se spune: ,,Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi,  a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus,  din neam în neam, în vecii  vecilor! Amin.”

Frumuseţea, bunătatea, răbdarea şi hărnicia nu au fost dovezi suficiente, ci slujitorul aştepta alte calităţi, mai mari. Principiile care stau la baza căsătoriei dintre creştini sunt foarte importante. Ce spune Domnul despre căsătorie?

Iată ce spune Cuvântul Domnului în cartea Deuteronom 7:1-4: ,,Când Domnul, Dumnezeul tău, te va aduce în ţara în care vei intra şi o vei lua în stăpânire şi va izgoni dinaintea ta multe neamuri: pe Hetiţi, pe Ghirgasiţi, pe Amoriţi, pe Canaaniţi, pe Fereziţi, pe Heviţi şi pe Iebusiţi, şapte neamuri mai mari la număr şi mai puternice decât tine; când Domnul, Dumnezeul tău, ţi le va da în mâini şi le vei bate, să le nimiceşti cu desăvârşire, să nu închei legământ cu ele şi să n-ai milă de ele. Să nu te încuscreşti cu popoarele acestea, să nu măriţi pe fetele tale după fiii lor şi să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi; căci ar abate de la Mine pe fiii tăi şi ar sluji astfel altor dumnezei; Domnul S-ar aprinde de mânie împotriva voastră şi te-ar nimici îndată.”

În Ezra 9:12, suntem avertizaţi: ,,Să nu daţi, deci, pe fetele voastre (credincioase) după fiii lor (necredincioşi), nici să nu luaţi pe fetele lor (necredincioase) de neveste pentru fiii voştri (credincioşi) şi să nu vă pese niciodată nici de propăşirea lor, nici de bună starea lor. În chipul acesta, veţi ajunge tari, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării şi o veţi lăsa pe veci moştenire fiilor voştri.”

În 2 Corinteni 6:14-15, ni se spune: ,,Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios?”

Dumnezeu ne spune că nu este bine ca un creştin să se căsătorească cu un necreştin, căci nu este nici o legătură între neprihănire şi fărădelege.

Ţine-te de principiile biblice în toate deciziile tale!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s