6 August

6 August

Geneza 25:1-18

Geneza 25:8: ,,Avraam şi-a dat duhul şi a murit după o bătrâneţe fericită, înaintat în vârstă şi sătul de zile; şi a fost adăugat la poporul său.”

Avraam a murit la vârsta de o sută şaptezeci şi cinci de ani. Când avea vârsta de o sută de ani, s-a născut Isaac. Avraam a trăit şaptezeci şi cinci de ani de la naşterea lui Isaac şi treizeci şi cinci de ani de la căsătoria lui Isaac. Moartea lui a fost un sfârşit glorios. A murit după o viaţă plină de roadă. A fost aşezat în mormânt, alături de Sara, soţia lui, mama lui Isaac. Şi-a sfârşit alergarea cu bucurie. S-a încrezut în Domnul până la capăt.

Avraam a fost un om cu o credinţă mare. L-a căutat pe Dumnezeu ca să-i dea călăuzire şi înţelepciune în viaţă. Nu a fost perfect; a făcut greşeli, dar a învăţat din greşelile lui şi s-a încrezut în Dumnezeu. A murit mulţumit. Vei experimenta şi tu aceeaşi binecuvântare şi bucurie la sfârşitul vieţii? Credinţa are mai multe etape. La care etapă eşti tu acum? Te bazezi pe ceea ce ştii şi poţi tu, sau te încrezi în Domnul? Practici ascultarea de Domnul?

Pentru copiii dintr-o familie de creştini, părinţii reprezintă caracterul lui Dumnezeu. Cum se vede caracterul lui Hristos în viaţa ta? Disciplinarea pe care o faci copiilor tăi este făcută cu dragoste? Câtă bucurie este în casa ta?  Aminteşte-ţi că Dumnezeul lui Avraam este şi Dumnezeul tău, care te va ajuta să-ţi împlineşti responsabilităţile. Te rogi pentru călăuzire înainte de a lua decizii? La ce te cheamă Domnul chiar azi? Dacă te apasă o povară, Domnul este cu tine, chiar dacă te simţi singură şi pierdută. El alungă întunericul şi face ca lumina Lui să strălucească. În Isaia 42:16, ni se spune: ,,Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei, îi voi povăţui pe cărări neştiute de ei; voi preface întunericul în lumină, înaintea lor şi locurile strâmbe în locuri netede: iată ce voi face şi nu-i voi părăsi.”

Duhul Sfânt ne călăuzeşte şi ne ajută să aplicăm Cuvântul Domnului în deciziile noastre zilnice. Dacă eşti într-o situaţie dificilă, cere călăuzire şi înţelepciune de sus. Cere claritate de la Domnul ca să-I înţelegi poruncile. Roagă-te şi apoi acţionează. Pune-ţi toată încrederea în Domnul. Pentru ce te vei ruga Domnului? Vei asculta de El?

Rebeca a ascultat de Domnul atunci când a luat o decizie bună, deşi familia ei a încercat să o reţină ca să mai petreacă timp împreună. Ea a ales să plece fără întârziere, ca să-şi întâlnească mirele. Pe cine ai descurajat tu ca să nu participe la activităţi bune? Pe cine ai pus presiune ca să petreacă mai mult timp cu tine? Cum vei răspunde Domnului dacă îţi cere să renunţi la confortul tău ca să-L slujeşti?

Viaţa este scurtă şi moartea este sigură. Cum vrei să-ţi sfârşeşti viaţa? Ca şi Avraam?

Doamne, Îţi mulţumesc că mă vei povăţui pe calea Ta până la sfârşitul vieţii!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s