11 August

11 August

Geneza 26:1-11

Geneza 26:1-3: ,,În ţară a venit o foamete, alta decât foametea dintâi, care fusese pe vremea lui Avraam. Isaac s-a dus la Abimelec, împăratul Filistenilor, la Gherar.  Domnul i S-a arătat şi i-a zis: „Nu te pogorî în Egipt! Rămâi în ţara în care îţi voi spune.  Locuieşte ca străin în ţara aceasta; Eu voi fi cu tine şi te voi binecuvânta; căci toate ţinuturile acestea ţi le voi da ţie şi seminţei tale şi voi ţine jurământul pe care l-am făcut tatălui tău Avraam”.”

Ce imagine îţi apare înaintea ochilor când auzi cuvintele: supunere, predare, cedare, ascultare? Slăbiciune sau tărie? Ai vrea ca aceste cuvinte să te descrie pe tine? Sau ai vrea să-i definească pe copiii tăi? Sau pe soţul tău? Sau pe alţii? Toate aceste calități Îl descriu pe Hristos şi noi suntem îndemnaţi să-L urmăm pe El. Dacă ne dorim să-L urmăm, trebuie să-L ascultăm. Să cedăm, să ne supunem, să ne predăm.

Isaac este un urmaş al Domnului, în sensul că a semănat cu El. Când ne uităm la Isaac, vedem că el nu a fost perfect, dar a căutat ascultarea şi supunerea faţă de Dumnezeu. Viaţa plină de pace şi umilinţă a credinciosului arată inima lui predată Domnului.

Isaac se îndreaptă spre Egipt pentru că era foamete în ţară, dar Dumnezeu îi vorbeşte. Isaac avea nevoie de o credinţă care nu depindea de cea a tatălui său sau de cea a mamei lui. Avea nevoie de o relaţie personală cu Dumnezeu. Fiecare credincios are nevoie de o relaţie personală cu Dumnezeu. În momente de criză, avem nevoie ca Dumnezeu să ne vorbească. Dumnezeu Îşi reînoieşte promisiunea faţă de Avraam şi urmaşii lui. Eu cred că Isaac avea nevoie să-L audă pe Dumnezeu. Isaac vroia să fie sigur că nu este singur sau abandonat, vroia să ştie clar că Dumnezeu este de partea lui. Personalitatea lui Isaac era diferită de personalitatea lui Avraam. Dumnezeu cunoaşte viaţa fiecărui om şi lucrează diferit, după cum este nevoie.

Multe dintre noi ne dorim să-L auzim pe Dumnezeu vorbindu-ne. Vrem să ştim că El este cu noi. Această promisiune o găsim în Matei 28:20b: ,,Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”

Doamne, am nevoie de lumină de la Tine în toate domeniile vieţii, de aceea vreau să aud de la Tine. Vorbeşte-mi Doamne, căci roaba Ta, ascultă! 

Doamne, îmi doresc să am o inimă plină de linişte, pace şi umilinţă!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s