10 August

10 August

Geneza 26:1-11

Geneza 26:1-3: ,,În ţară a venit o foamete, alta decât foametea dintâi, care fusese pe vremea lui Avraam. Isaac s-a dus la Abimelec, împăratul Filistenilor, la Gherar.  Domnul i S-a arătat şi i-a zis: „Nu te pogorî în Egipt! Rămâi în ţara în care îţi voi spune.  Locuieşte ca străin în ţara aceasta; Eu voi fi cu tine şi te voi binecuvânta; căci toate ţinuturile acestea ţi le voi da ţie şi seminţei tale şi voi ţine jurământul pe care l-am făcut tatălui tău Avraam”.”

Isaac a fost un om al credinţei. Domnul i S-a arătat şi i-a vorbit. Ce i-a promis Dumnezeu?

Ce minunat este să ştim că Domnul este cu noi tot timpul! Ce minunat este să fim binecuvântaţi chiar şi când trecem prin vremuri grele. Foametea este un lucru greu, dar Dumnezeu i-a promis lui Isaac binecuvântare. I-a cerut să stea pe loc. În care situaţie îţi spune Domnul să stai pe loc, chiar dacă este dificil? Îl asculţi?

Ce putem să învăţăm despre caracterul, atitudinea şi acţiunile lui Isaac? A fost ascultător faţă de tatăl lui Avraam, când au plecat pe muntele Moria. A transportat lemnele pentru jertfă, slujind cu bucurie. S-a supus tatălui său. S-a bucurat să petreacă timp cu tatăl său. L-a ascultat pe tatăl său în ce priveşte căsătoria lui şi a iubit-o pe Rebeca. S-a rugat pentru Rebeca, pentru că ea nu putea să aibă copii şi Domnul i-a ascultat rugăciunea.

Care trăsături de caracter crezi că l-ar face ,,astăzi” pe Isaac popular sau nepopular? În care dintre domeniile vieţii crezi că ţi-ar cere Dumnezeu să te supui Lui? Câtă onoare şi cinste aduci părinţilor tăi prin purtarea ta? Ce înseamnă să fii supusă? Să respecţi autoritatea? Ce înseamnă să fii umilă şi blândă? Vrei să fii blândă şi smerită? Cunoşti oameni umili şi blânzi? Biblia ne prezintă oameni credincioşi, blânzi şi umili: Moise, Avraam, Domnul Isus. Dumnezeu ne ajută să fim umili şi blânzi ca să avem o moştenire.  Dumnezeu apreciază blândeţea, supunerea şi inima liniştită.

Ce înţelegere aduc în inima ta următoarele citate biblice?

Numeri 12:3: ,,Moise însă, era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe faţa pământului.”

Matei 11:29: ,,Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.”

Psalmul 25:9: ,,El face pe cei smeriţi să umble în tot ce este drept. El învaţă pe cei smeriţi calea Sa.”

Matei 5:5: ,,Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul!”

Psalmul 37:11: ,,Cei blânzi moştenesc ţara şi au belşug de pace.”

1 Petru 3:4-5: ,,Podoaba voastră să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu şi erau supuse bărbaţilor lor.” Cum ar arăta viaţa ta şi relaţiile tale dacă ai avea aceste calităţi din belşug?

Doamne, ajută-mă să am în inimă blândețe, smerenie și pace!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s