30 August

30 August

Geneza 25

Geneza 25:23: ,,Şi Domnul i-a zis: „Două neamuri sunt în pântecele tău şi două noroade se vor despărţi la ieşirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt. Şi cel mai mare va sluji celui mai mic”.”

Sunt doi oameni. Sunt două căi. Sunt mai multe drepturi? Ce înseamnă dreptul de întâi născut? Ce zici despre naşterea din nou? Ce este naşterea spirituală? Este un drept pe care-l primim de la Domnul? Este un dar de la Domnul? Ce alegi să faci cu darurile minunate ale lui Dumnezeu? Eşti o persoană care iubeşte şi caută drepturile spirituale? Ce spun dorinţele tale? Ce arată căutările tale despre tine şi despre moştenirea ta spirituală? Cât de important este Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine? Te întrebi uneori: ,,La ce îmi foloseşte să citesc Biblia, dacă sunt aşa de ocupată?” Cât de indiferentă eşti faţă de Cuvântul Domnului? Mulţi oameni nu au bani să cumpere o Biblie şi mulţi oameni nici nu ştiu că există o carte numită ,,Biblia”. Mulţi credincioşi care locuiesc în ţări în care creştinii sunt persecutaţi, se ascund de frica celor răi, atunci când au posibilitatea să citească Biblia. Iar noi, cei liberi, care avem toate drepturile, ce alegem?  Să ne vindem  dreptul pe lucruri deşarte şi  goale? Cât de mult preţuim dreptul nostru de a avea o Biblie, de a o citi şi de a o împlini? Cât de mult preţuim ceea ce Domnul spune că este valoros? Pe ce lucruri ieftine ne vindem drepturile câştigate cu sânge sfânt? Cât de multă atenţie acordăm lucrurilor sfinte?

Lupta dintre omul firesc şi cel duhovnicesc nu se termină niciodată. Cine este mai tare? Cel pe care îl hrănesc. Te hrănește Cuvântul Domnului? Cunoşti Calea Domnului? Biblia ne spune că există viaţă veşnică şi că ea este posibilă numai prin credinţa în Salvatorul, în Domnul Isus Hristos. Numai El poate să ne dea o nouă naştere. Te interesează mai mult lucrurile practice ale lumii şi dispreţuieşti învăţătura Domnului? Consideri că nu-ţi aduce profit?

Poate că te-ai născut într-o familie de creştini. Poate că eşti înconjurată de oameni care cinstesc Cuvântul lui Dumnezeu, îl citesc zilnic şi se roagă. Această moştenire este o comoară de preţ. Totuşi, dorinţa lui Dumnezeu este ca să păstrăm moştenirea şi să plătim orice preţ ca să o dăm mai departe. Dacă nu ai această moştenire, începe astăzi să-L cauţi pe Domnul şi El va transforma viața ta, casa ta, apoi te va ajuta să laşi o moştenire spirituală în urma ta.

Noi trăim în libertate şi ne închinăm în bisericile noastre fără ca cineva să ne urmărească şi să ne aresteze. Avem multe posibilităţi să citim Cuvântul Domnului şi să auzim mesaje biblice pe internet, la radio, la televizor sau în grupuri de părtăşie. Ne purtăm noi ca Esau şi dispreţuim moştenirea? Neglijăm biserica? Suntem devotaţi lucrării Domnului, la care El ne-a chemat? Cât de mult Îl cunoaştem pe Dumnezeu? Cât de flămânzi şi însetaţi suntem după neprihănire? Cât de mult tânjim după poftele noastre fireşti?

Dorinţele senzuale şi plăcerile lumeşti îneacă dorinţa după Dumnezeu şi voia Lui. Esau a zis cam aşa: ,,Plăcerile pământeşti sunt pe primul plan”. Domnul Isus a spus în Evanghelia după Matei, capitolul 6:33: ,,Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui.” Astăzi, mulţi oameni îşi dispreţuiesc drepturile spirituale. Ce spun obiceiurile tale zilnice despre moştenirea ta spirituală? Cum dovedeşti că preţuieşti dreptul tău spiritual? Ai trăit săptămâna aceasta în concordanţă cu scopul şi cu planul lui Dumnezeu? Vei alege să trăieşti în recunoştinţă faţă de darurile lui Dumnezeu? Vei alege să te bucuri de moştenirea pe care El o pregăteşte pentru cei credincioşi? Vei căuta Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui mai întâi?

Lasă în urma ta o moştenire duhovnicească!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s