4 Septembrie

4 Septembrie

Geneza 27:1-40

Geneza 27: 35: ,,Isaac a zis: „Fratele tău a venit cu vicleşug şi ţi-a luat binecuvântarea”.”

Ai făcut vreodată o alegere care ţi-a schimbat viaţa? A fost viaţa ta sau familia ta distrusă din cauză că L-aţi ignorat pe Dumnezeu? Ai făcut alegeri ale căror consecinţe nu pot fi schimbate? Poate ai auzit expresia ,,Dumnezeu oferă a doua şansă”, dar să ştii că El nu ne dă doar o nouă şansă, ci o răscumpărare completă. Dumnezeu este atotputernic, plin de har şi de adevăr, credincios faţă de toţi cei care se încred în El. Te încrezi în El pentru viaţa ta?

Esau şi Iacov s-au născut în urma rugăciunii, căci Rebeca nu putea să aibă copii. Ei au fost foarte doriţi în familia lor. Cu siguranţă, tatăl lor, Isaac şi bunicul lor, Avraam, au avut o mare influenţă spirituală asupra lor, învăţându-i că Dumnezeu poartă de grijă celor care se încred în El. Isaac şi Rebeca au ştiut din experienţa lor proprie faptul că Dumnezeu intervine în viaţa celor credincioşi şi că are un scop special pentru fiecare.

Acest capitol ar trebui să fie povestea unei familii unite printr-o dragoste plină de pasiune pentru Domnul; ar trebuie să vedem că ei au avut compasiune unul faţă de altul. Dar vedem că toţi: mama, tata, copiii – L-au ignorat pe Dumnezeu, s-au înşelat unul pe altul şi fiecare s-a luptat pentru el. Iacov a obţinut binecuvântarea pe care şi-a dorit-o, dar a trebuit să-şi părăsească familia şi casa părintească în vinovăţie şi cu ruşine. După o aşa cădere, cum să ocupe locul central în planul lui Dumnezeu? Păcatul lui Iacov nu a fost ultimul cuvânt din viaţa lui. Dumnezeu este în control. El stăpâneşte deasupra acţiunilor păcătoase ale oamenilor ca să-Şi împlinească planul. În bunătatea Lui, se apropie de cel căzut ca să-l salveze.

Dumnezeu l-a iubit pe Iacov şi nu l-a respins din cauza păcatelor lui, ci i-a vorbit şi l-a salvat. Dumnezeu mă iubeşte pe mine şi pe tine, în ciuda păcatelor noastre și vrea să ne vorbească şi să ne salveze. Cum voi răspunde la bunătatea Lui? Cu pocăinţă?

Păcatul are consecinţe grave, dar Dumnezeu îi binecuvântează pe cei care se pocăiesc. Ce se întâmplă atunci când un om vrea mai mult binecuvântarea decât Îl doreşte pe Dătătorul binecuvântării? Ce se întâmplă atunci când o persoană crede Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu se încrede în ajutorul lui Dumnezeu când este vorba de aplicarea Cuvântului în viaţa de fiecare zi? Ce se întâmplă când un credincios cunoaşte voia lui Dumnezeu, dar nu o face?

Iubeşte binecuvântarea, dar mai ales pe Dătătorul ei!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s