5 Septembrie

5 Septembrie

Geneza 27:1-40

Geneza 27: 35: ,,Isaac a zis: „Fratele tău a venit cu vicleşug şi ţi-a luat binecuvântarea”.”

Vicleşugurile în familie nu sunt bune. Aduc numai dezastru. Isaac a ales să ignore Cuvântul lui Dumnezeu. În mod normal, binecuvântarea este o sărbătoare în familie, dar Isaac a vrut să îl binecuvânteze pe Esau în secret.  De ce a  crezut Isaac că poate să aleagă pe cine să binecuvânteze şi nu a ascultat de Dumnezeu? Te-ai gândit ce mare pericol te paşte atunci când întorci voia Domnului în favoarea ta şi a planurilor tale?

Oare Isaac şi Esau au pus plăcerile fizice (vânatul, mâncatul) pe primul loc, înaintea aprecierii darurilor lui Dumnezeu? Esau, prin atitudinea lui faţă de dreptul de întâi născut, pe care l-a vândut pentru un blid de linte, nu s-a calificat să moştenească promisiunile lui Dumnezeu, pentru ca el să fie o binecuvântare pentru lumea întreagă.

Şi astăzi, mulţi creştini sunt indiferenţi faţă de ceea ce zice Dumnezeu, dar cred că au dreptul la binecuvântare. Rebeca nu a uitat niciodată Cuvântul lui Dumnezeu pentru copiii ei, dar nu şi-a împlinit responsabilitatea de a-l avertiza pe soţul ei în ce priveşte decizia lui greşită. Ea a crezut promisiunile lui Dumnezeu, dar a acţionat greşit. Planul ei a fost foarte îndrăzneţ, dar a ignorat metodele lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt în scop şi în metode.

În Evrei 12:14, suntem îndemnaţi: ,,Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.”

În 1 Petru 1:15-16, se afirmă: ,,Ci, după cum Cel care v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt Sfânt.”

Oare cum l-a iubit Rebeca pe Isaac şi cum l-a respectat? Oare cum s-a rugat cu el şi pentru el şi cum a încercat să discute cu el când acesta a acţionat greşit? Dimpotrivă, l-a înşelat pe Isaac şi l-a împins pe Iacov în păcatul minciunii şi al înşelăciunii. Când Iacov a ezitat, ea a vorbit fără frică de Dumnezeu: ,,blestemul acesta să cadă peste mine…”. Acest blestem este grav. Nu găsim scris că ea l-a mai văzut pe fiul ei, nici nu ştim cum a murit. A suportat consecinţele păcatului ei. Cât de tragic este faptul că Rebeca a crezut în profeţia lui Dumnezeu, dar nu a crezut că Dumnezeu se descurcă fără ajutorul ei păcătos! Numai Domnul Isus Hristos, Cel nevinovat, poate să ia blestemul păcatului.

Doamne, Te rog să mă ierţi pentru că de multe ori ignor Cuvântul Tău, voia Ta, sfatul Tău şi încerc să rezolv eu problemele prin metodele mele. Ştiu că Tu eşti Sfânt şi nu accepţi metodele mele păcătoase, egoiste, de aceea, vin la Tine şi plâng pentru păcatul meu. Te rog să mă ierţi şi să-mi dai putere să ascult de Tine, să urmăresc pacea şi sfinţenia în toate zilele vieţii mele.

Caută pacea şi sfinţirea!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s