20 Septembrie

20 Septembrie

Geneza 29:1-30:24

Geneza 29:25: ,,A doua zi dimineaţă, iată că era Lea. Atunci, Iacov i-a zis lui Laban: „Ce mi-ai făcut? Nu ţi-am slujit oare pentru Rahela? Pentru ce m-ai înşelat?”

Câtă frustrare şi câtă nefericire este în viaţa ta din pricina circumstanţelor în care ai ajuns? Te întrebi de ce Dumnezeu le lasă să continue în viaţa ta? Vrea Dumnezeu să alunge din viaţa ta obiceiuri şi practici rele, ca să dezvolte caracterul Lui în tine? Te pune Domnul în mod intenţionat într-o relaţie dificilă cu o persoană vicleană şi rea,  acasă sau la locul de muncă, ca să lucreze în viaţa ta? Se poate ca Domnul să te oblige, printr-o situaţie grea, să te întorci spre El, ca El să te schimbe şi să te binecuvânteze. Dumnezeu lucrează întotdeauna spre binele nostru!

Biblia ne spune că Iacov a experimentat disciplina lui Dumnezeu, prin care s-a maturizat; el a fost folosit de Dumnezeu pentru ca El să-Şi împlinească scopul. Credinţa lui Iacov a crescut, căci nu a mai zis: „Dumnezeul tatălui meu Isaac”, ci „Dumnezeul meu”. Dumnezeu îi disciplinează pe cei care-L urmează într-un mod egoist şi care sunt indiferenţi față de cerinţele Lui. Dar Cel care a început această bună lucrare în noi, o va isprăvi. Dumnezeu ne ajută să ne vedem inima, să-I înţelegem promisiunile şi să creştem în înţelepciune şi în relaţia cu El.

În Proverbe 3:11-26, citim: ,,Fiule, nu dispreţui mustrarea Domnului şi nu te mâhni de pedepsele Lui. Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte pe copilul pe care-l iubeşte! Ferice de omul care găseşte înţelepciunea şi de omul care capătă pricepere! Căci câştigul pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului şi venitul adus de ea este mai de preţ decât aurul;  ea este mai de preţ decât mărgăritarele şi toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este o viaţă lungă; în stânga ei, bogăţie şi slavă. Căile ei sunt nişte căi plăcute şi toate cărările ei sunt nişte cărări paşnice. Ea este un pom de viaţă pentru cei care o apucă şi cei care o au sunt fericiţi. Prin înţelepciune a întemeiat Domnul pământul şi prin pricepere a întărit El cerurile; prin ştiinţa Lui s-au deschis Adâncurile şi strecoară norii roua. Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi: păstrează înţelepciunea şi chibzuinţa! Căci ele vor fi viaţa sufletului tău şi podoaba gâtului tău. Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău şi piciorul nu ţi se va poticni. Când te vei culca, vei fi fără teamă şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce. Nu te teme nici de spaimă năpraznică, nici de o năvălire din partea celor răi; căci Domnul va fi nădejdea ta şi El îţi va păzi piciorul de cădere.”

Rămâi sub disciplina cea dreaptă a Domnului şi El te va păzi!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s