24 Septembrie

24 Septembrie

Geneza 30:25-43

Geneza 30: 43: ,,Omul acela s-a îmbogăţit astfel din ce în ce mai mult; a avut multe turme, robi şi roabe, cămile şi măgari.”

Ultimii şase ani pe care i-a trăit Iacov şi familia lui în Padam Aram, la Laban, par a fi ani binecuvântaţi de Dumnezeu. Acest lucru ne încurajează. Dumnezeu vrea să Îşi binecuvânteze copiii Lui, purtând de grijă nevoilor pe care ei le au. Dumnezeu ştie că noi trăim într-o lume complicată, ştie că ne luptăm pentru multe lucruri. Când suntem trataţi nedrept sau înşelaţi, să ne rugăm Domnului să lucreze în favoarea noastră. El ne dă înţelepciune. El ne ajută să stăpânim anumite situaţii pe care cei necredincioşi le rezolvă prin ,,noroc”. Te rogi pentru munca ta şi pentru decizii înţelepte în legătură cu munca ta? Dacă eşti căsătorită, te rogi împreună cu soţul tău?

Dumnezeu l-a binecuvântat pe Laban prin munca cinstită a lui Iacov. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iacov cu multe turme, robi şi roabe, cămile şi măgari. Dumnezeu i S-a arătat lui Iacov în vis şi i-a spus că va interveni pentru el, ca să facă posibilă întoarcerea lui în ţara promisă.

Doamne, recunosc cu umilinţă că toate binecuvântările cerești și pământești vin de la Tine. Tu, Cel Atotputernic, eşti bogăţia mea cea mai mare. Nu mă încred în averi şi nu mă laud cu bogăţii, căci ştiu că bogăţia şi slava, averile trainice şi dreptatea sunt ale Tale. Cred că bogăţia câştigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul, creşte. Am citit că bogăţia Ta cerească este o cunună pentru cei înţelepţi, dar cei nesocotiţi nu au altceva decât nebunie; bogăţia pământească aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. Am mai citit că răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăţie, slavă şi viaţă. Cred că trebuie să fim oameni echilibrați, căci cine iubeşte doar argintul, nu se satură niciodată de argint şi cine iubeşte doar bogăţia multă, nu trage folos din ea pentru că bogăția își face aripi și zboară, sau poate pieri foarte ușor (cutremur, inundații, hoție, devalorizare etc.).

Doamne, voi vesti îndurările Tale, faptele Tale minunate! Voi vesti marea Ta bunătate faţă de mine, căci m-ai răsplătit conform îndurărilor şi bogăţiei dragostei Tale. Mă rog să îmi luminezi ochii inimii, ca să pricep care este nădejdea chemării Tale, care este bogăţia slavei moştenirii Tale, ca să mă întăreşti în putere, prin Duhul Tău, în omul interior. Îți mulţumesc pentru că ai grijă de toate nevoile mele, după bogăţia Ta, şi îmi arăţi care este bogăţia slavei Tale, de aceea, zic: „Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!”Doamne, ajută-mă să fiu bogată în fapte bune!

Doamne, dragostea şi grija Ta sunt bogăţie pentru mine!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s