29 Septembrie

29 Septembrie

Geneza 31:1-55

Geneza 31: 3: ,,Atunci, Domnul i-a zis lui Iacov: „Întoarce-te în ţara părinţilor tăi şi în locul tău de naştere; şi Eu voi fi cu tine.”

Dumnezeu este cu noi în încercare. Dumnezeu a fost cu Iacov prin încercările din viaţa lui. Care este scopul lui Dumnezeu prin încercare? Dumnezeu testează credinţa noastră ca să se vadă dacă ea este autentică.

1 Petru 1:6-7: ,,În ea (mântuire) voi vă bucuraţi mult, cu toate că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos.”

Chiar dacă trecem prin încercare, credem și ne bucurăm că Dumnezeu este cu noi şi dovedim că avem o credinţă adevărată. Crezi că se merită să treci prin încercare ca Dumnezeu să-ţi mărească, să-ţi întărească, să-ţi  solidifice  credinţa? Credinţa netestată nu este statornică, nu este autentică. Este numai o teorie, nu te poţi baza pe ea.

Încercarea ne formează credinţa. Să ne rugăm pentru înţelepciune, căci Dumnezeu ne trimite teste ale credinţei ca să vedem dacă suntem sau nu înţelepţi.

Dumnezeu testează devotamentul (ascultarea) nostru faţă de El. Îl asculţi tu pe Domnul? Singurul fel prin care ştim cât de ascultători suntem, este vizibil atunci când ascultarea este testată. Noi creştem când suntem testaţi, dacă facem decizii înţelepte. Unele circumstanţe sunt foarte grele (acasă, la lucru, la biserică), dar cum răspundem? Dacă răspundem conform principiilor biblice, dezvoltăm devotamentul nostru faţă de Hristos.

Dumnezeu testează curăţia noastră prin încercare (ca să fim curaţi, curăţiţi). Testul aduce la suprafaţă atitudini pe care nu ştiam că le avem (dispreţ, judecăţi, prejudecăţi, răutate, mânie, resentimente, fățărnicie, mândrie, necinste, lăcomie, lipsă de respect etc.). Ce anume nu ar trebui să aparţină vieţii mele? Testul va scoate la iveală răul. Dacă se intensifică încercarea, pentru că eu nu ţin cont de atitudinile mele greşite,  trebuie să mă opresc şi să fac ordine în viaţa mea. Lucrurile care ne împiedică să primim binecuvântările Domnului sunt scoase la suprafaţă prin încercare şi apoi, trebuie părăsite.

             Doamne, preţuiesc credinţa, ascultarea şi curăţia!

Doamne, Îți mulţumesc pentru că eşti cu mine în încercare!

 

Advertisement

One thought on “29 Septembrie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s