20 Octombrie

20 Octombrie

Geneza 34:1-31

Geneza 34:7: ,,Dar când s-au întors fiii lui Iacov de la păşune şi au auzit lucrul acesta, s-au supărat şi s-au mâniat foarte tare, pentru că Sihem săvârşise o mişelie în Israel, culcându-se cu fata lui Iacov: aşa ceva n-ar fi trebuit să se facă niciodată.”

Oare ce vârstă avea Dina când s-a întâmplat nenorocirea? Treisprezece ani? Patrusprezece? Cincisprezece? Şasesprezece? Şaptesprezece? De ce era singură şi neprotejată? A fost o mare tragedie în familia lui Iacov. Fetele sunt o pradă uşoară în mâna celor răi. Cum ne protejăm noi fetele noastre de băieţii răi? Astăzi sunt mulţi oameni care, ca şi atunci, nu au nici un standard moral.

Fraţii Dinei au făcut un plan fără să-l spună tatălui lor şi au pedepsit întreaga cetate pentru necazul surorii lor. I-au atacat şi i-au măcelărit pe când ei erau neputincioşi. Apoi, le-au luat averile, iar pe neveste şi pe copiii lor i-au luat prizonieri. Poporul ales al Domnului s-a purtat ca şi poporul care nu L-a cunoscut pe Dumnezeu. Iacov a fost tulburat şi i-a mustrat pe fiii lui, care au adus necaz peste toată familia prin purtarea lor rea. Dacă Dumnezeu nu ar fi intervenit, puteau să fie atacaţi şi distruşi (Geneza 35:5).

Simion şi Levi s-au apărat aşa cum facem şi noi de multe ori – i-au învinuit pe alţii. Nu avem nici o scuză atunci când răspundem răului cu rău. Fiecare este responsabil de răul pe care îl face. Păcatul altuia şi nedreptăţile nu-mi justifică purtarea mea rea.

Iacov a blestemat mânia celor doi fii ai lui şi nu a uitat niciodată masacrul de la Sihem. Cei doi nu au scăpat nici de judecata lui Dumnezeu, căci niciodată nu au avut pământul lor propriu, ci au fost împrăştiaţi printre fraţii lor. Urmaşii lui Simion au fost asimilaţi de urmaşii lui Iuda. Urmaşii lui Levi nu au avut niciodată o moştenire, dar Dumnezeu, în harul Lui, a întors judecata în binecuvântare, căci urmaşii lui Levi au ales să Îi slujească lui Dumnezeu; şi pentru această alegere, Dumnezeu i-a binecuvântat cu o moştenire preoţească. Oamenii care cred că în cartea Geneza sunt prezentate legende, ar trebui să-şi schimbe părerea. Biblia prezintă adevărul despre om (cu bune şi cu rele) şi adevărul despre Dumnezeu.

Doamne, vin înaintea Ta şi Îţi mulţumesc pentru familia mea. Binecuvântează-ne, ca să fim o binecuvântare unii pentru alţii şi pentru cei din jurul nostru. Ajută-ne să ne amintim că facem parte din poporul Domnului şi că trebuie să avem un alt standard moral. Nu vrem să trăim ca lumea, nici nu vrem să ne răzbunăm când cineva ne face rău. Fereşte-ne de la a învinovăţi pe alţii pentru lucrurile rele. Nu ne lăsa să ne justificăm purtarea noastră rea, ci aminteşte-ne să căutăm pocăinţa şi curăţia. Dacă am păcătuit şi urmează consecinţele faptelor noastre, ajută-ne să ne pocăim, să ne luăm crucea şi să Te urmăm în umilinţă şi credinţă, căci dorim să căpătăm binecuvântarea Ta. Numai Tu ne poţi ajuta să biruim răul prin bine.

Doamne, binecuvântează familia mea cu pocăinţă şi curăţie!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s