18 Octombrie

18 Octombrie

Geneza 34:1-31

Geneza 34:7: ,,Dar când s-au întors fiii lui Iacov de la păşune şi au auzit lucrul acesta, s-au supărat şi s-au mâniat foarte tare, pentru că Sihem săvârşise o mişelie în Israel, culcându-se cu fata lui Iacov: aşa ceva n-ar fi trebuit să se facă niciodată.”

Iacov s-a oprit în Sihem pentru o vreme. Crezi că a fost înţelept Iacov atunci când a cumpărat pământ în ţinutul Sihem? Cât de des ne rugăm noi pentru înţelepciune când vrem să cumpărăm ceva? De câte ori ne punem în pericol pe noi şi pe cei dragi ai noştri prin cumpărăturile noastre? Dacă vrei să-ţi cumperi o casă sau să te muţi în alt oraş, te gândeşti dacă este un loc bun pentru tine şi pentru familia ta? Te rogi ca să afli voia lui Dumnezeu? Sau te gândeşti să stai aproape de distracţiile lumii şi în agitaţia oraşelor mari? Îţi doreşti să nu te expui la pericol, trăind prea mult în relaţii cu cei necredincioşi? Cât timp petreci cu cei credincioşi în comparaţie cu cei necredincioşi?

În 2 Corinteni 6:17-18, se afirmă: ,,De aceea: „Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat şi vă voi primi. Eu vă voi fi Tată şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul Cel Atotputernic.”

Noi trăim în lume, dar nu suntem ca lumea. Nu putem trăi în două lumi. Ne pierdem identitatea. Fiii lui Iacov nu au fost curaţi, căci atenţia lor a fost la răzbunare. Lipsa lor de respect faţă de Dumnezeu i-a dus la blasfemie (circumcizia folosită ca răzbunare). De ce facem ceea ce facem? Din dorinţa de răzbunare? Cât de mult ne bucurăm când cei care ne-au făcut rău suferă? Ce sentiment avem când cei care ne-au dezamăgit ajung în necaz?

În Romani 12:17-21, suntem avertizaţi: ,,Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul. Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.” Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.”

Răzbunarea aparţine lui Dumnezeu. Noi suntem chemaţi ca să prindem orice oportunitate pentru a face cunoscută Împărăţia Domnului.

Doamne, ajută-mă să fiu atentă la reacţiile mele, la dorinţele mele. Vorbeşte-mi prin Cuvântul Tău. Aminteşte-mi să mă rog şi să cer ajutorul Tău, ca să biruiesc răul prin bine. Vreau să fiu plăcută înaintea Ta, de aceea, vreau ca voia Ta să fie în atenţia mea, nu voia mea.

Doamne, ajută-mă să urmăresc ceea ce este bine!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s