3 Noiembrie

3 Noiembrie

Geneza 37

Geneza 37:19-20: ,,Ei au zis unul către altul: „Iată că vine făuritorul de visuri! Veniţi acum, să-l omorâm şi să-l aruncăm într-una din aceste gropi; vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică şi vom vedea ce se va alege de visurile lui.”

Unde este Dumnezeu când noi trecem prin suferinţă? De ce se întâmplă lucruri rele oamenilor buni? De ce suferă cei nevinovaţi şi de ce prosperă cei răi?

Dumnezeu este suveran şi întotdeauna Îşi duce la îndeplinire planul Lui veşnic!

El este în control în toate lucrurile şi în viaţa fiecărei persoane.

El ţine în mâna Lui toată istoria şi lucrează spre binele oamenilor şi spre gloria Lui.

Planul şi scopul Lui sunt desăvârşite. Dumnezeu face totul în acord cu planul Lui înţelept. Nimic nu-I scapă de sub control. Nimic (planurile şi deciziile noastre) nu poate schimba planul Lui. Când trecem prin vremuri grele, când avem zile pline de întuneric, viaţa capătă un scop şi un înţeles nou.

Cum înţelegi tu suveranitatea lui Dumnezeu atunci când îţi este greu?

Dumnezeu a avut un plan pentru poporul Israel. L-a ales pe Avraam şi i-a promis că va face o naţiune mare din urmaşii lui (Geneza 12). I-a promis o ţară  unde  curge  lapte  şi miere şi urmaşi  mulţi, ca  nisipul  mării (Geneza 13). I-a spus că vor urma suferinţe şi greutăţi pentru urmaşii lui (Geneza 15), ei vor fi robi în Egipt patru sute de ani, dar Domnul îi va scoate din robie (Geneza 16).

În acest capitol, vedem că Iosif ajunge în Egipt, ca rob. La vârsta de şaptesprezece ani, Iosif, fiul cel iubit, fiul soţiei preaiubite (al Rahelei), preferatul tatălui (Iacov), a fost vândut din ură de fraţii lui – cu douăzeci de arginţi. Iacov a avut două soţii, două roabe, doisprezece fii şi o fiică. Deşi a văzut ce a însemnat favoritismul în familia părinţilor lui (Isaac îl iubea pe Esau şi Rebeca îl iubea pe Iacov), a căzut şi el în acelaşi tipar păcătos, care a adus mult necaz în viaţa şi în familia lui. L-a iubit mai mult pe Iosif decât pe toţi copiii lui. Şi copiii lui au văzut acest lucru.

Tiparele rele din familie sunt greu de schimbat. Generaţie după generaţie, repetă aceleaşi greşeli, dacă această gândire și obieceiuri rele nu se rup prin înțelepciune și uneori este nevoie de post şi rugăciune. Observi tiparele rele pe care le-ai moştenit de la familia ta? De care obiceiuri rele, moştenite de la familia ta, te rogi Domnului ca să te elibereze? Cum te rogi Domnului ca să te elibereze de ele? La ce practică îţi cere Domnul să renunţi? Când vei renunţa?

Poate că ai crescut într-o familie în care cearta era un obicei şi fiecare striga la ceilalți fără să respecte părerile şi deciziile lor. Poate că nemulţumirea a creat o apăsare în familia ta şi au urmat boli în trupul tău. Cere ajutor de la oameni puternici duhovniceşte, care ştiu să dea un sfat înțelept și să mijlocească prin rugăciune şi post. Nu este uşor să fim eliberaţi din anumite legături păcătoase. Ce anume din atitudinile tale, din ceea ce faci, din ceea ce spui, arată că tu ai preferaţii tăi în familia ta? Preferinţele, favoritismul în familie, hrănesc ura.

Iubeşte-i pe toţi cei dragi ai tăi, fără preferinţe!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s