7 Noiembrie

7 Noiembrie

Geneza 37

Geneza 37:19-20: ,,Ei au zis unul către altul: „Iată că vine făuritorul de visuri! Veniţi acum, să-l omorâm şi să-l aruncăm într-una din aceste gropi; vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică şi vom vedea ce se va alege de visurile lui.”

Fraţii lui Iosif au permis ca ura să se instaleze în inima lor. Ura este păcat. Păcatul cauzează durere şi suferinţă. Iosif a suferit din partea fraţilor lui. Domnul Isus a suferit din partea oamenilor. Iosif a fost vândut cu douăzeci de arginţi. Domnul Isus a fost vândut cu treizeci de arginţi. Suferinţa ne poate întoarce ochii de la noi înşine, la Dumnezeu. Avem ocazia să învăţăm să depindem de El pentru eliberare şi ajutor.  A fost suferinţa necesară ca să dezvolte caracterul lui Iosif? Ce ne învaţă suferinţa? Umilinţa? Dependenţa de Dumnezeu?

Suferința este calea prin care copiii lui Dumnezeu se maturizează. Pavel a suferit. Iată ce spune el în Romani 5:1-5: ,,Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem (sau: Să avem) pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har, în care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înşeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.”

În Noul Testament, Iacov, în epistola lui, în capitolul 1, ne spune că avem nevoie de înţelepciune ca să înţelegem suferinţele şi încercările vieţii.

Din nou, îl vedem pe Iacov, tatăl  lui Iosif, că  seceră ce a semănat. Şi-a pus toate speranţele în Iosif şi i-a ignorat pe ceilalţi fii, de aceea, în suferinţa lui, nici nu a mai vrut să fie mângâiat.

Iosif a fost dezbrăcat de haina lui, aruncat în groapă, vândut ca sclav, acuzat pe nedrept, închis în închisoare. Dar Domnul a fost cu Iosif tot timpul.  Cum a transformat Dumnezeu această tragedie în triumf? El a avut un plan pentru familia lui Iacov. El are un plan şi pentru noi; un plan pe care poate că încă nu îl înţelegem, dar El lucrează în viaţa noastră. Să ne încredem în El pentru că face ceea ce numai El poate să facă. În Romani 8:28, ni se spune: ,,De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu şi anume, spre binele celor care sunt chemaţi după planul Său.”

Dumnezeu lucrează spre binele celor care-L iubesc. Dumnezeu este în control în cele mai grele situaţii. 

Încrede-te în Domnul în orice împrejurare!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s