17 Noiembrie

17 Noiembrie

Geneza 39:1-20

Geneza 39:3: ,,Stăpânul lui Iosif a văzut că Domnul  era cu el şi că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca.”

Unii oameni ne văd şi recunosc prezenţa lui Dumnezeu în noi. Alţii, vor să ne facă rău. De multe ori, suferim pentru că facem binele. Dumnezeu îngăduie şi foloseşte suferinţa ca să Îşi dezvolte caracterul Lui în oameni. Cine suferă astăzi? Cine nu a avut nici o suferinţă în viaţă!?

Noi suferim în trupurile noastre, în sufletele noastre, suferim pierderi umane, pierderi materiale etc. Suferinţa este un lucru comun tuturor oamenilor, chiar dacă nu umblăm după ea şi nu o aşteptăm. Suferinţa poate fi spre binele nostru şi spre gloria lui Dumnezeu atunci când Îl lăsăm pe Domnul să lucreze!

Prin suferinţă, caracterul lui Iosif s-a format, s-a modelat, s-a dezvoltat. Suferinţa ne creşte şi ne schimbă. Ce face Dumnezeu chiar astăzi în viaţa ta prin suferinţă?

Iosif a suferit din partea familiei lui. Fraţii lui s-au purtat rău cu el, l-au înşelat, l-au vândut. Oare l-a chinuit nesiguranţa zilei de mâine? Oare s-a necăjit pentru că a fost în închisoare fără să fi făcut vreun rău? Oare s-a gândit că Dumnezeu l-a abandonat? Într-o zi, din favoritul tatălui, a devenit un sclav fără nici un drept. Dar Dumnezeu a fost cu el şi stăpânul lui a văzut că Dumnezeu este cu el. Iosif era binecuvântat şi orice lucru pe care punea mâna era binecuvântat. Potifar, stăpânul lui, a văzut că era diferit de toţi cei pe care îi cunoştea. Cine, de curând, a văzut că tu eşti diferită de alţii prin purtarea ta? Cât de mult atitudinea, cuvintele şi acţiunile tale reflectă caracterul lui Hristos?

Potifar a fost binecuvântat datorită lui Iosif. Cine de lângă tine este binecuvântat datorită ţie? Cât de binecuvântaţi sunt cei de lângă tine pentru că tu ai o relaţie specială cu Dumnezeu?

Dumnezeu este credincios, bun, milos, îndurător, vegheator şi împlinitor al promisiunilor făcute. Uneori, Dumnezeu ne dă prosperitate şi succes. Când Dumnezeu este cu cineva, alţii văd.

Domnul, Dumnezeu este aproape de cei care suferă!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s