18 Noiembrie

18 Noiembrie

Geneza 39:1-20

Geneza 39:3: ,,Stăpânul  lui Iosif a văzut că Domnul era cu el şi că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca.”

Dumnezeu i-a dat trecere lui Iosif  înaintea stăpânului său. De ce crezi că Potifar a avut încredere în Iosif? Cunoști tu o persoană de încredere? Ce calităţi are ea?

Iosif a fost un om cinstit şi drept. A fost un om integru, pe al cărui cuvânt se putea conta. S-a purtat cu frică şi cu încredere în Dumnezeu.

Cum crezi că a evitat Iosif să lase amărăciunea şi autoînşelarea în inima lui? Şi-a fixat privirea la Domnul, care ştie tot şi toate? S-a încrezut total în Domnul, care vede şi răsplăteşte? Oare s-a gândit să facă totul cu bucurie şi cu toată inima? Oare s-a luptat să facă tot ceea ce putea şi ştia? Oare şi-a dat toate silinţele ca să fie o binecuvântare pentru alţii? Oare s-a gândit să înflorească acolo unde a fost plantat? Crezi că i-a fost uşor lui Iosif? Oare s-a temut Iosif? Oare a cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu? Oare tatăl lui l-a învăţat promisiunile lui Dumnezeu? Ce faci cu temerile tale? Cunoşti promisiunile Domnului?

În Iosua 1:7-9, se afirmă: ,,Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie după toată legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta nici la stânga, ca să izbuteşti în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune.  Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face.”

Te încrezi în Dumnezeu? Îl asculţi? Este atenţia ta la Împărăţia Lui? Crezi că Dumnezeu îi protejează pe cei care sunt ai Lui?

Cum i-a arătat Domnul lui Iosif că este cu el tot timpul? I-a dat Dumnezeu pace? I-a dat trecere înaintea altora (înaintea duşmanilor)? Şi în casa lui Potifar, şi în închisoare, Iosif era stăpân peste toţi oamenii şi peste toate lucrurile. Cum îţi arată Domnul că este cu tine tot timpul? Cum l-a ajutat Dumnezeu pe Iosif când el a ajuns în Egipt? De ce crezi că Iosif nu s-a plâns pentru ceea ce i s-a întâmplat? Ce vei face tu ca să stai aproape de Domnul, ca să nu ajungi să-ţi plângi de milă când treci prin suferinţă?

Suferinţa după voia lui Dumnezeu produce roadă spirituală! Domnul pregăteşte calea de ieşire din încercări. 

Fie atenţia ta la Domnul, nu la încercările vieţii!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s