12 Decembrie

12 Decembrie

Geneza 42-45

Geneza 45: 7: ,,Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânţa vie în ţară şi ca să vă păstreze viaţa printr-o mare izbăvire.”

Timpul a trecut. Testele pregătite de Dumnezeu au fost trecute cu succes. Fraţii lui Iosif s-au pocăit de gelozia şi ura lor faţă de Iosif. Egiptenii au aflat că Iosif se trage dintr-o familie nobilă. Faraon i-a promis lui Iosif cel mai bun pământ, unde să locuiască familia lui din Canaan. Într-adevăr, Dumnezeu l-a trimis pe Iosif în Egipt ca să păstreze viaţa familiei lui. Acest sfârşit este frumos. Toată lumea este fericită.

Cât de bine știi tu să dai slavă Domnului pentru succesele tale? Dumnezeu nu este limitat şi poate să facă mult mai mult decât noi credem sau gândim atunci când ne punem la dispoziţia Lui şi-I dăm Lui toată gloria. Dorinţa de a fi smerit  şi de a da glorie numai lui Dumnezeu nu este un lucru natural, nici uşor. Iosif a învăţat aceste lecţii în închisoare  şi în robie. Când vine suferinţa în viaţa ta, te vei ruga Domnului ca să te înveţe să fii smerită şi să te pregătească să rămâi neschimbată când succesul şi aprecierile vin din partea celor din jur? Umilinţa interioară vine numai din lucrarea profundă a crucii lui Hristos, pe măsură ce noi renunţăm la voia noastră, indiferent de circumstanţele vieţii.

Familia lui Iacov şi scopul lui Dumnezeu au întâmpinat mari pericole atunci când păcatul fraţilor lui Iosif i-a despărţit pe unul de altul. Binecuvântările au venit peste familia lui Iacov numai pentru că Iosif a suferit un fel de moarte. Poate că cineva te-a rănit „de moarte” (foarte grav). Eşti tentată să laşi amărăciunea în sufletul tău sau să cauţi răzbunare? Vei cere Domnului har să te încrezi în El şi credinţă ca să poţi ierta? Iosif nu numai că i-a iertat pe fraţii lui, dar a plănuit şi a lucrat ca să-i aducă la pocăinţă şi ei şi-au refăcut relaţia lor cu Dumnezeu. Ce urmăreşti când ierţi pe cineva? Îţi faci doar datoria ca să te simţi bine şi să poţi merge mai departe cu o conştiinţă împăcată? Când Domnul iartă, El nu se opreşte până când păcătosul ajunge la împăcarea cu El. Cine a păcătuit împotriva ta? Ce crezi că ar vrea Domnul să facă prin tine pentru persoana aceea, ca ea să se împace cu El şi cu alţii?

Aşa cum Iosif a suferit pentru fraţii lui şi Hristos a suferit pentru noi, căci  ,,pe când eram noi încă păcătoşi, El a murit pentru noi” (Romani 5:8). Astăzi, Domnul Isus este înălţat la dreapta Tatălui. Într-o zi, orice ochi Îl va vedea. În  Filipeni 2:8-10, citim: ,,La înfăţişare (Domnul Isus) a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte şi încă moarte de cruce. De aceea, şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele, care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ  şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.”

Care este răspunsul tău faţă de Domnul Isus? Dumnezeu îi primeşte pe toţi cei care vin la El, îşi mărturisesc păcatele şi se pocăiesc.

Doamne, Îți mulţumesc pentru că mă izbăveşti de sub robia şi puterea păcatului!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s