16 Decembrie

16 Decembrie

Geneza 47

Geneza 47:5-6: ,,Faraon i-a zis lui Iosif: „Tatăl tău şi fraţii tăi au venit la tine. Ţara Egiptului este deschisă înaintea ta; aşează pe tatăl tău şi pe fraţii tăi în cea mai bună parte a ţării. Să locuiască în ţinutul Gosen; şi dacă găseşti printre ei oameni destoinici, pune-i în fruntea turmelor mele.”

Ţinutul  Gosen a fost o binecuvântare pentru Iosif şi familia lui, pentru că era cel mai fertil pământ; ei se aflau departe de egipteni şi de cultura lor păgână şi li s-a permis să practice religia lor.

Iosif l-a binecuvântat pe Faraon atunci când a interpretat visele lui şi când a plănuit să salveze ţara lui de la foamete. La rândul lui, Faraon a binecuvântat familia lui Iosif. Iacov, și el, l-a binecuvântat pe Faraon, deoarece  a adus cu el binecuvântările lui Dumnezeu. Ce faci tu? Cum Îl mărturiseşti pe Domnul celor care nu-L cunosc? Ce minunat este să ne binecuvântăm unii pe alţii, chiar şi dacă nu sunt creştini cu toţii!

Iosif a adus o mare binecuvântare asupra Egiptului, prin planul lui în sectorul economic: a vândut grâu pe bani, a vândut grâu în schimbul animalelor, a vândut grâu în schimbul pământurilor şi al serviciilor stabilite, apoi, a dat sămânţă şi din ceea ce a produs sămânţa, a ridicat taxe (20%).

Egiptenii s-au bucurat pentru că Iosif le-a salvat vieţile. Planul lui Dumnezeu este să-i binecuvântăm pe alţii. Planul lui Dumnezeu este să fim o binecuvântare pentru alţii. Dumnezeu ne-a binecuvântat ca să fim o binecuvântare!

Iosif a cunoscut ţinutul Egiptului şi obiceiurile ţării, de aceea, i-a instruit  pe fraţii lui cum  să îi vorbească lui Faraon. În poziţia pe care a avut-o, a ştiut că trebuie să fie înţelept. A ştiut să nu-şi supună familia la critică din partea egiptenilor, aşa că nu a procedat după propunerea lui Faraon (nu a dat poziţii de conducere celor din familia lui). Iosif a anticipat întrebările  şi decizia lui Faraon. De fapt, Dumnezeu era în control şi El le-a dăruit ţinutul Gosen pentru o vreme. Acolo, Dumnezeu a protejat familia lui Iacov.

Iacov a stat de vorbă cu Faraon. Cu multă umilinţă, a spus că este străin şi călător pe pământ (Evrei 11:13). Acest gând a fost întotdeauna preţios tuturor celor care aşteaptă o patrie cerească. Cetăţenia noastră este în ceruri. În Filipeni 3:20-21, ni se spune: ,,Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.”

Iacov a mai trăit şaptesprezece ani în Egipt. A avut deplină încredere în Dumnezeu, a crezut că într-o zi poporul lui va ieşi din Egipt şi va cuceri Canaanul, ţara promisă. De aceea, a dat instrucţiuni cu privire la moartea lui și anume ca oasele să-i fie duse în Canaan. Cât de mult te pregăteşti tu pentru ţara promisă? Ce plănuieşti să faci?

În 1 Ioan 3:2-3, citim: ,,Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, după cum El este curat.”

1 Corinteni 3:13-15, ne spune: ,,Lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc. Şi focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea, rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, îşi va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc.”

Doamne, Te rog ai grijă şi de familia mea, ca să ne îndrepţi ochii spre Ţara promisă!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s