19 Decembrie

19 Decembrie

Geneza 48

Geneza 48: 20: ,,El i-a binecuvântat în ziua aceea şi a zis: „Numele tău îl vor întrebuinţa Israeliţii când vor binecuvânta, zicând: „Dumnezeu să Se poarte cu tine cum S-a purtat cu Efraim şi cu Manase!” Şi a pus astfel pe Efraim înaintea lui Manase.”

Iacov era bolnav; era pe moarte. Iosif a venit să-l vadă şi i-a adus şi pe fiii lui: Efraim şi Manase. Iacov i-a adoptat pe fiii lui Iosif şi astfel, Iosif primeşte o moştenire dublă. Cel mic este binecuvântat, ridicându-se deasupra primului născut. Set a fost binecuvântat în locul lui Cain. Isaac  a fost binecuvântat în locul lui Ismael. Iacov a fost binecuvântat în locul lui Esau. Iosif a fost binecuvântat în locul lui Ruben. Efraim a fost  binecuvântat în locul lui Manase. Acesta a fost planul lui Dumnezeu, chiar dacă oamenii nu au fost de acord. Dumnezeu este suveran şi planurile Lui se împlinesc.

Uneori, planul lui Dumnezeu se contrazice cu planul omului. Cum îţi schimbă Dumnezeu planurile tale? Îţi vei aminti că planurile Domnului sunt cele mai bune?

Iacov ne învaţă să ne rugăm înainte de a lua decizii. Pe ce versete biblice te bazezi când iei decizii pentru viaţa ta sau pentru vieţile celor din jurul tău? Dacă ne bazăm pe Cuvântul lui Dumnezeu, El ne călăuzeşte paşii. Călăuzirea lui Dumnezeu este diferită pentru fiecare om în parte pentru că relaţia fiecărui om cu Dumnezeu este diferită şi planurile Lui sunt diferite. De aceea, fiecare trebuie să caute călăuzirea Domnului, care este foarte personală. Iacov nu a trăit o viaţă perfectă, dar a trăit o viaţă răscumpărată. În ciuda greşelilor lui, L-a căutat pe Dumnezeu şi Dumnezeu l-a folosit. Prin încercări, erori şi bucurii, s-a maturizat în credinţă.

Uitându-te la viaţa ta din trecut, ce încurajare ai primi şi ce schimbare ai face? Pentru care păcate te mustră Domnul de multă vreme și trebuie să-ţi ceri iertare chiar acum? La ce ar trebui să renunţi azi? Cine a greşit faţă de tine şi pe cine trebuie să ierţi? Ai amânat pocăința? Cu cine te cheamă Domnul să te împaci chiar azi?

Dumnezeu l-a ridicat pe Iosif într-o poziţie în care a fost capabil să îi ajute pe alţii. Cum te-a binecuvântat Domnul ca să fii şi tu o binecuvântare pentru alţii? Cine are nevoie de ajutorul tău?

Iacov a fost capabil să arate o afecţiune profundă în relaţiile lui. A fost o persoană disciplinată, un om de încredere, răbdător şi curajos. Totuşi, nu a putut să scape de consecinţele păcatelor din tinereţea lui, care i-au adus multă tristeţe şi durere. Dumnezeul lui a fost mai măreţ decât visurile lui şi mai mare decât temerile lui. Din toate dezamăgirile lui a făcut un pod ca un curcubeu, format din lacrimile lui, ca să poată traversa obstacolele vieţii prin încrederea în Dumnezeu. El este patriarhul cu cea mai distinsă demnitate şi nobleţe. El este un mesager al Domnului. Dumnezeu a lucrat în viaţa lui Iacov. Dumnezeu lucrează în viaţa mea şi în viaţa ta.

Filipeni 1:6: ,,Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.” 

Lucrează împreună cu Domnul, căci te aşteaptă un viitor strălucit!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s