30 Decembrie

30 Decembrie

Geneza 50:22-26

Geneza 50: 26: ,,Iosif a murit, în vârstă de o sută zece ani. L-au îmbălsămat şi l-au pus într-un sicriu în Egipt.”

Mulţi cititori ai cărţii Geneza văd că această carte începe cu o viaţă nouă, o grădină perfectă şi apoi se sfârşeşte cu o moarte şi cu un sicriu. Păcatul care a intrat în lume prin neascultarea şi necredinţa primilor oameni, Adam şi Eva, a adus dezastru în lumea perfectă a lui Dumnezeu. Moartea a fost rezultatul căderii omului, dar promisiunea Salvatorului ne arată că Dumnezeu are un scop prin Set, Enoh, Noe, Sem, Avraam, Isaac, Iacov şi Iosif: să răscumpere omenirea.

Caracterul lui Iosif ne descoperă o mică parte din ceea ce este Domnul Isus Hristos. Ca şi tatăl lui – Iacov, Iosif şi-a pregătit familia înainte de moarte şi le-a dat instrucţiuni în ceea ce priveşte viitorul. Le-a spus de două ori: ,,Dumnezeu vă va cerceta”.

Inima lui Iosif era în Canaan, de aceea, a cerut familiei lui să-i ducă oasele din Egipt în Canaan, chiar dacă vor mai trece patru sute de ani până când ei se vor întoarce în ţara promisă. Sicriul lui a fost pentru Israeliţi o amintire a credincioşiei lui Dumnezeu, timp de patru sute de ani. Iosif a continuat să fie o mărturie şi după ce a murit.

Credinţa nu este o atitudine optimistă, ci o umblare, pas cu pas, după Domnul, aşa cum cere El. Iosif a cerut familiei lui să Îl urmeze pe Domnul, aşa cum cere El.

Încrederea în planul de răscumpărare al lui Dumnezeu îi inspiră pe alţii la credinţă. Câtă încredere inspiri tu familiei tale şi celor din jurul tău? Îţi trăieşti viaţa în credinţă, cu speranţă?

Iacov şi Iosif au învăţat să se supună disciplinei lui Dumnezeu. Prin împrejurările  vieţii, au căutat să îmbrăţişeze  voia lui Dumnezeu. Cât de dedicată eşti tu şi cât de mult accepţi voia lui Dumnezeu prin tot ceea ce Dumnezeu trimite sau permite în viaţa ta? Cât de des îi tratezi pe frații tăi (Dumnezeu) aşa cum fraţii lui Iosif l-au tratat pe Iosif? Te bucuri când te consideră alţii un bun creştin, chiar dacă tu ştii că în secret te porţi ca fraţii lui Iosif? Te urmăreşte sentimentul de vinovăţie? Cum răspunzi celui care îţi cere iertare? Iubeşti şi ierţi cum cere Domnul? Pe cine vei ierta astăzi aşa cum cere Domnul? Ştiind că Domnul lucrează prin greutăţile vieţii spre binele tău, cum te rogi pentru problemele tale? Cum vei folosi bucuriile şi necazurile din viaţa ta ca să dai speranţă celor din jur? Credincioşii trăiesc prin credinţa în promisiunile lui Dumnezeu!

Nu păcatul şi moartea au victoria finală, ci Dumnezeu şi cei care au ales să-L asculte!

Pregăteşte-te să-L întâlneşti pe Dumnezeul tău!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s