28 Decembrie

28 Decembrie

Geneza 50:1-14

Geneza 50: 14: ,,Iosif, după ce a îngropat pe tatăl său, s-a întors în Egipt împreună cu fraţii săi şi cu toţi cei care se suiseră cu el ca să îngroape pe tatăl său.”

Iosif şi fraţii lui l-au cinstit pe tatăl lor, Iacov, împlinind instrucţiunile lui cu privire la înmormântarea lui. Iacov a murit şi a fost îmbălsămat ca să fie dus din Egipt până în Canaan, unde a fost îngropat – în peştera din ogorul Macpela, ținut pe care Avraam l-a cumpărat de la hetitul Efron.

Biblia nu descrie moartea şi îngroparea nici unui alt om, cu atâta onoare şi bogăţie, precum cea a lui Iacov. Îngroparea lui Iacov este cea mai impunătoare din Biblie. Deşi Iacov a căzut la multe examene ale vieţii, pasiunea lui pentru Dumnezeu a fost  măreaţă. A primit binecuvântări multe de la Domnul şi a învăţat că cea mai mare binecuvântare pentru el a fost Domnul Însuşi.

Iacov şi-a binecuvântat copiii înainte de a muri.

Pentru un credincios, moartea este o schimbare, o trecere de la ceea ce este pământesc, la ceea ce este ceresc; de la ceea ce este temporar, la ceea ce este veşnic. Credinciosului nu trebuie să îi fie teamă de moarte, chiar dacă trece prin durere, suferinţă, slăbiciune, boală. Cei mai mulţi oameni suferă înainte de a muri. Felul în care vedem moartea ne ajută să trăim astăzi aşa cum trebuie.

Durerea este un fapt real atunci când cineva este bolnav sau moare. Este normal să plângem, dar nu ca unii care nu mai au speranţă. Cât mai trăim, avem de lucru, de aceea, să părăsim durerea după cei dragi, pentru că îi avem în jur pe cei rămaşi în viaţă, iar ei au nevoie de ajutorul nostru.

Iosif nu a chemat nici un preot egiptean ca să oficieze slujba de înmormântare. Nu a vrut să introducă în familia lui practici păgâne. La care practici ale societăţii te cheamă Domnul să renunţi? Ai dori ca moartea ta să fie o celebrare a vieţii tale? Ce ai vrea să laşi în urmă? O amintire frumoasă? Oamenii se uită cum mor cei credincioşi şi cum reacţionează cei rămaşi în viaţă. Chiar şi moartea unui credincios poate fi o mărturie. Cum te-a influenţat vreodată moartea sau înmormântarea unui credincios?

Încrederea în planul de răscumpărare al Domnului înlătură boldul morţii.

Pe cine a pus Domnul lângă tine ca să-l încurajezi în durerea lui sau pentru pierderea lui? Cât de pregătită eşti pentru moarte? Cum te încurajează următoarele versete?

Evrei 9:27-28: ,,Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă.”

Romani 6:23: ,,Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.”

Ioan 5:24: ,,Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.”

Ioan 11:26: ,,Şi oricine trăieşte şi crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?” Crezi că moartea este o trecere spre viaţa veşnică? Pentru credincioşi, moartea este începutul vieţii în prezenţa şi în Împărăţia lui Dumnezeu.

Filipeni 3:20: ,,Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.” 

Eşti o cetăţeană a cerului!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s